Deportatie naar Somalië? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis!

By roeben

Deportatie naar Somalië? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis!

Als je op de website van de rijksoverheid kijkt naar het reisadvies voor
Somalie, dan is het land op de kaart vuurrood gekleurd.
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/somalie) Of moet
ik zeggen: bloedrood? In elk geval: heel rood. Waarschuwingsrood. En dat
rood betekent volgens de legenda: niet reizen.
Evengoed deporteert Neederland, en met Neederland volgens Amnesty
International meer landen, vluchtelingen naar het Somalië waarvoor ik
als Neederlander gewaarschuwd wordt, zeer nadrukkelijk:

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders die
in Somalië zijn zo snel mogelijk het land te verlaten. Het is er niet
veilig. Dit heeft te maken met criminaliteit en terroristische
organisaties die actief zijn in het land.”

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar
Somalië inclusief de gebieden Somaliland en Puntland. De
veiligheidssituatie in het hele land is slecht.”

In Somalië zijn terroristische organisaties actief. Vooral in het gebied
van Centraal- en Zuid-Somalië. Het risico op terroristische aanslagen
geldt voor het hele land.

Terrorisme is blijkbaar alleen maar een reden voor bezorgdheid wanneer
het in Neederland dreigt…

Amnesty schrijft d.d. 22 oktober 2014, in een artikel getiteld ‘Door
Nederland uitgezette Somaliërs riskeren dood bij terugkeer’:
“Amnesty heeft ook Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Noorwegen en
Saudi-Arabië opgeroepen om hun beleid aan te passen en geen Somaliërs
meer uit te zetten naar het zuiden en …read more

From:: Amsterdam