پناهنده‌ها خوش آمدید، ولی… — روز اعتراض سراسری آلمان

By freedomnotfrontex ناهجویان خوش آمدید، ولی…

جنگ را در خاورمیانه تمام کنید.
تولید و صادرات اسلحه را تمام کنید.
اشغال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آفریقا را تمام کنید.
سیاستهای پلیسی و نظامی را تمام کنید.
عملیات ویرانگر ناتو در کشورهای ما را تمام کنید

این رفراندوم ما در خیابان خواهد بود.

چطور شرکت کنیم؟

جلسه برنامه ریزی: ۵شنبه ۸ اکتبر ساعت ۷ عصر، ساختمان بتانین. اتاق نیویورک

( Newyork, Bethanien — Mariannenpl. 2B, 10997 Berlin )

در برلین روز شنبه ۳۱ اکتبر ساعت ۲ در ارانین پلاتز (OranienPlatz) تظاهرات خواهیم کرد. Continue reading …read more

From:: Berlin