فراخوان به تظاهرات علیه بازگشت اجباری به افغانستان

By kandolo

12/19/2015 – 12:00
12/19/2015 – 16:00
Etc/GMT+2فراخوان به تظاهرات علیه بازگشت اجباری به افغانستان
حق ماندن و حق شهروندی برای همه

شنبه نوزدهم دسامبر ساعت ۱۲ ظهر در شهرگوتینگن
*ویلهلم پلاتس ،جنب کافه اینتی*

* Göttingen am Willhelmsplatz*

چهارده سال قبل امریکا و متحدانش افغانستان را مورد حمله نظامی قرار دادند که گویا برای کشور جنگزده و مصیب دیده “حقوق بشر»،”دموکراسی» و “آزادی» به ارمغان آرند۰ در این مدت زمان “دموکراسی» ، “آزادی» و غیره مورد بدترین سواستفاده،خیانت و تمسخر قرار گرفته و وضع حقوق بشر فاحشتر از هر زمان به مضحکه‌ای دردناک بدل گردیده است۰

ما در سال های اخیر شاهد چندین حمله ی انتحاری و سقوط شهرهای بزرگ و امن مانند: شهر کندوز, فاریاب, ولسوالی موسی قلعه هلمند بوده ایم که این شهرها توسط مخالفین دولت به تصرف در آمده است۰ گروهای تروریستی تنها شامل طالبان نمی شود, بلکه گروه بزرگ تر و خطرناک تری مانند گروه داعش در این اواخر به طالبان پیوستند۰ از جمله غارت و کشتارهایی که این گروهای تروریستی انجام داده اند: حمله بالای پارلمان افغانستان که در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری قرار دارد, به قتل رساندن بسیاری از زنان و …read more

From:: Karawan