Nijedna izbeglica nije kriminalac- deportacija je kolektivni zločin i korupcija