Online Refugee Meetings – How do we live in camps today?

PDF البرنامج باللغة العربية | Programm als PDF (deutsch) | PDF برنامه به فارسی | program as PDF (english) | türkçe Program

Friends, sister and brothers,
next Friday the next online refugee meeting will take place:

How do we live in the camps today?
2 April 2021 | 7:30 pm
What is the situation in the camps during the pandemic?
What is the medical care like?
What is it like for our children?
How do we communicate with our communities?
Is there internet? …

Camps have always been part of the colonial system of oppression and apartheid. Isolation camps in the Federal Republic of Germany were first set up after the Second World War for the “guest workers”, later for refugees. They are an important part of the deportation machinery, serving to wear down, isolate, control, stigmatise, and prepare either for the execution of deportation or for subordination in a system of exploitation after a residence permit has been issued. As if a paper would make us equal human beings. In the manifesto against deportation we stated in 2008:

“In Germany there are different types of camps to keep people under control and break their will. The camp system is a complex system of racist segregation and social exclusion aimed at forcing refugees to leave the country. It exists to make us realise that we are not welcome. All the shelters, reception centres, deportation prisons, departure centres exist to separate us from society. It is to prevent human-to-human relationships. The camp system is an old system used in the colonies, by the German NAZI terror, by Japanese fascism and other countries where fascist ideologies came into practice. Currently, the European Union and Germany as one of its core powers are expanding the camp system to outside the European Union, as in North Africa or in Eastern Europe, as in Ukraine. The expansion is aimed at keeping those fleeing misery out of Europe.”

In 2013, the refugee tribunal against the Federal Republic of Germany also indicted the camp system:
“The FRG is accused of enforcing the system of isolation camps, thereby
– deliberately isolating refugees in camps,
– enabling violence against women and children in camps,
– traumatising refugees,
– putting refugees’ lives in danger by denying them medical care,
– pushing humiliation through vouchers and food parcels. “

Today, isolation camps are officially referred to in fancy language as anchor centres, state reception centres, central accommodation facilities … … Their functions are the same. The isolation methods even more sophisticated than before.

Today we are witnesses to refugees being held for years in inhumane camps in Greece, Italy, Spain or the Balkans at Europe’s external borders and exposed to disease and misery. We are witnesses to how the Federal Republic of Germany finances isolation camps in Jordan, Lebanon, Turkey to keep us away from Europe. In this game with our lives, profiting from the exploitations and wars in our countries, the cost of our internment in the camps is calculated. It also makes clear the attitude of the governments and societies of Europe and the Federal Republic as to what they think of the superfluous of this earth.

But what can we do to protect our lives, our fundamental rights and our physical and mental integrity? What can we do to preserve our dignity? The least we can do is to create common links, present our situation to our communities and look for solutions together.

Solidarity unites and strengthens us in these times. We refer to the results of an exchange from 2009

Exchange on Organizing and Resistance in the Camps
made during the Conference on colonial Injustice
held in Jena, from September 9 to 13, 2009
http://thecaravan.org/files/caravan/united_vs_colonial_injustice_exchang…

Below we have also compiled some reports on the different camps visited in the past. You can compare for yourselves what has changed or not.

If you want to participate in the online meeting on Friday, please write us an email or call the following number or write us a message:

Gülay: 0162 989 07 46 (German and Turkish)
Araz: 0178 853 07 01 (German, English, Farsi)

Note for all participants
The events are only aimed at people with refugee experience. All discussions will take place via the zoom channel of THE VOICE Refugee Forum.
Please contact us if you want to participate. Let us know which language you speak so that we can organise translations together beforehand. We will send you the link before the event.

With solidarity greetings
Your Wuppertal group of the
CARAVAN for the Rights of Refugees and Migrants

# # # # # Reports on isolation camps / Berichte Isolationslager # # # # #

1. November 2018 | Nordrhein-Westfalen | Schwelm
Entmündigung und Zermürbung von Flüchtlingen in Schwelm
http://thecaravan.org/node/4674

30. Juli 2013 | Nordrhein-Westfalen | Heiligenhaus
Delegationsbericht zur Situation der Flüchtlingsfrauen in Heiligenhaus NRW
http://thecaravan.org/node/3862

26. August 2012 | Baden-Württemberg | Stuttgart
“WIRFÜHLENUNSGERADEWIE TIEREIM ZOO”
Nach dem Brand am 25. August 2012 im Asylbewerberheim in Stuttgart – Heumaden lassen die Verantwortlichen die Flüchtlinge sprichwörtlich im Regen stehen.
Eine Delegation des Break Isolation Refugee Summer Camps brach direkt nach dem Brand auf und war vor Ort
THE VOICE OF REFUGEES AND MIGRANTS – Ausgabe 4 – Oktober 2012 – Seite 6
http://www.thecaravan.org/files/caravan/The_Voice_of_Refugees_and_migran…

5. November 2011 | Baden-Württemberg | Hardheim
Delegationsbesuch des Isolationsheims in Hardheim, Baden-Württemberg
http://thecaravan.org/node/2837

02. Oktober 2011 | Niedersachsen | Fallersleben
Besuch einer Delegation der KARAWANE Hamburg im Lager Fallersleben in Wolfsburg
http://thecaravan.org/node/3050

11. September 2011 | Niedersachsen | Bramsche-Hesepe
Bericht einer Wuppertaler Delegation im Lager Bramsche / Niedersachsen
گزارشی از ھيئت اعزامی کاراوان ووپرتال ازاردوگاه پناھندگی برامشه / نيدرزاکسن
Deutsch: http://thecaravan.org/node/3037
als PDF: http://thecaravan.org/files/caravan/Bramsche_20110911_Delegationsbesuch.pdf
Farsi: گزارشی از ھيئت اعزامی کاراوان ووپرتال ازاردوگاه پناھندگی برامشه / نيدرزاکسن
http://thecaravan.org/files/caravan/Bramsche_20110911_Delegationsbesuch_…

28. August 2011 | Nordrhein-Westfalen | Velbert
Bericht einer Delegation am 28.August 2011 zu einer Flüchtlingsunterkunft in Velbert
http://thecaravan.org/files/caravan/Velbert_20110828_Delegationsbesuch.pdf

13. Februar 2011 | Niedersachsen | Meinersen
Besuch im Lager Meinersen durch SPD-Landtagsabgeordnete und Betreiberfirma K&S
http://thecaravan.org/node/2786

16. September 2010 | Thüringen | Gerstungen
Bericht von einem Besuch im Lager Gerstungen am 16.09.10
„Das Flüchtlingslager in Gerstungen erinnert an ein Konzentrationslager!“
Wie Menschen in Deutschland entwürdigt und gedemütigt werden
http://thecaravan.org/node/2574

12. August 2010 | Niedersachsen | Meinersen
„Sie haben uns hier rein geschmissen wie Tiere“
http://thecaravan.org/node/2531

11. Juli 2009 | Thüringen | Greiz, Jena
Delegationsreise nach Thüringen am 11./12. Juli 2009 Bericht der KARAWANE Delegation aus Hamburg
http://thecaravan.org/node/2134

27. Juni 2009 | Thürngen | Gangloffsömmern & Gerstungen
DE: Delegationsbesuch der Isolationsheime in Gerstungen und Gangloffsömmern, Thüringen
http://thecaravan.org/node/2135
türkce: Gerstungen ve Gangloffsömmern Tecrit Yurtlarına Delegasyon Ziyareti
http://thecaravan.org/node/2137
English: Delegation visit of the isolation Lagers in Gerstungen and Gangloffsömmern
http://thecaravan.org/node/2136

17. März 2009 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
Pressekonferenz der Flüchtlinge vom 17. März in Remscheid
http://thecaravan.org/node/1916

3. Oktober 2008 | Thüringen | Katzhütte
Besuch im Isolationslager Katzhütte
http://thecaravan.org/node/1681

4. Mai 2008 | Sachsen | Possek
Posseck Flüchtlingslager: Ein Bericht des The VOICE Refugee Forum – Treffens in Jena
http://www.thevoiceforum.org/node/796
ISOLATION IN POSSECK
http://thevoiceforum.org/node/781


Kontakt:

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
Marienstraße 52, 42105 Wuppertal
Telefon: 0049 (0) 202 27 27 95 34
E-Mail: wuppkarawane {ät] yahoo.de
Internet: http://thecaravan.org
Facebook: https://www.facebook.com/karawanewuppertal

Bankverbindung:
Förderverein Karawane e.V.
Kontonummer: 4030780800
Bankleitzahl: 43060967
IBAN: DE28 4306 0967 4030 7808 00
BIC: GENO DE M1 GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG

Aufruf zur Protestkundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan am 3.4.21 13-16 Uhr vor dem Roten Rathaus

vom Flüchtlingsrat Berlin

english below – français voir ci-dessous

http://sweethomepolitics.com/?author=12 Aufruf zur Protestkundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan

how to buy generic accutane am 3.4.21 13-16 Uhr vor dem Roten Rathaus

Trotz verheerender Pandemie und Krieg finden monatlich Abschiebungen nach Afghanistan statt. In das nach dem Global Peace Index gefährlichste Land der Welt. Während in Deutschland um jedes Menschenleben gekämpft wird, ist dies bei ausreisepflichtigen Menschen offensichtlich egal. Der rot-rot-grüne Senat rühmt sich mit einer humanitären Flüchtlingspolitik und gleichzeitig war Berlin 2020 das einzige Bundesland, welches Abschiebungen pandemiebedingt nicht drastisch reduziert hat sondern auf gleichem Niveau weiter abgeschoben hat wie im Vorjahr ohne Pandemie. 

Und jetzt stellt Berlin gemeinsam mit Brandenburg am 7.4.21 auch noch den neu gebauten Flughafen BER zur Verfügung, um eine Sammelabschiebung nach Afghanistan durchzuführen.

Wir nehmen das nicht hin! Afghanistan ist nicht sicher! Wir fordern den Berliner Senat auf, die Abschiebung am 7.4. sofort zu stoppen und sich auch künftig in keinster Weise an Abschiebungen nach Afghanistan zu beteiligen!

Lasst uns unseren Protest hör- und sichtbar machen! Kommt am Samstag, den 3.4.21 um 13:00 auf den Platz vor dem Roten Rathaus und protestiert mit uns gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Bringt Transpis, Plakate und Sticker! Seid laut! Zeigt eure Solidarität!

Das Berliner Bündnis gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Hinweis: Plakate und Sticker könnt ihr hier abholen: 

Montag-Freitag 11-17 Uhr im BBZ, Turmstr. 72 (2. Etage) in Moabit

Dienstag 17-19 Uhr im Bilgisaray, Oranienstr. 45 in Kreuzberg

http://crossfitraze.com/welcome-crossfit-games-17-2/ Call for protest rally against deportations to Afghanistan on 3.4.21 13-16 o’clock in front of the Red City Hall (Rotes Rathaus)

Despite a devastating pandemic and war, deportations to Afghanistan take place every month. According to the Global Peace Index, this is the most dangerous country in the world. While in Germany every human life is fought for, this obviously does not apply to people that Germany wants to get out of the country. The red-red-green senate boasts of a humanitarian refugee policy and at the same time Berlin was the only federal state in 2020 that did not drastically reduce deportations due to the pandemic but continued to deport at the same level as in the previous year without the pandemic.

And now Berlin, together with Brandenburg, is making the newly built airport BER available on 7.4.21 to carry out a collective deportation to Afghanistan.

We do not accept this! Afghanistan is not safe! We call on the Berlin Senate to immediately stop the deportation on 7.4. and not to participate in any way in deportations to Afghanistan in the future!

Let’s make our protest heard and visible! Come to the square in front of the Red City Hall (Rotes Rathaus) on Saturday, 3.4.21 at 13:00 and protest with us against deportations to Afghanistan. Bring transpis, posters and stickers! Be loud! Show your solidarity!

The Berlin Alliance against Deportations to Afghanistan

Note: You can pick up posters and stickers here:

Monday-Friday 11am-5pm at BBZ, Turmstr. 72 (2nd floor) in Moabit.

Tuesday 5-7pm at Bilgisaray, Oranienstr. 45 in Kreuzberg

Appel à un rassemblement de protestation contre les déportations vers l’Afghanistan

le 3.4.21 de 13 à 16 heures devant l’hôtel de ville rouge (Rotes Rathaus)

Malgré une pandémie et une guerre dévastatrices, des expulsions vers l’Afghanistan ont lieu chaque mois. Selon l’indice mondial de la paix, c’est le pays le plus dangereux du monde. Alors qu’en Allemagne, on se bat pour chaque vie humaine, cela n’a évidemment aucune importance pour les personnes qui doivent quitter le pays. Le sénat rouge-rouge-vert se vante d’une politique humanitaire en matière de réfugiés et, en même temps, Berlin 2020 est le seul État fédéral qui n’a pas réduit de manière drastique les expulsions en raison de la pandémie, mais qui a continué à expulser au même niveau que l’année précédente sans la pandémie.

Et maintenant, Berlin, avec le Brandebourg, met également à disposition le 7.4.21 l’aéroport BER nouvellement construit pour effectuer une déportation collective vers l’Afghanistan.

Nous ne l’acceptons pas ! L’Afghanistan n’est pas sûr ! Nous demandons au Sénat de Berlin d’arrêter immédiatement la déportation du 7.4. et de ne participer en aucune façon aux déportations vers l’Afghanistan à l’avenir !

Faisons en sorte que notre protestation soit entendue et visible ! Venez sur la place devant l’Hôtel de ville rouge (Rotes Rathaus) le samedi 3.4.21 à 13h00 et manifestez avec nous contre les déportations vers l’Afghanistan. Apportez des bannières, des affiches et des autocollants ! Soyez fort ! Montrez votre solidarité !

L’Alliance de Berlin contre les déportations vers l’Afghanistan

Note : Vous pouvez vous procurer des affiches et des autocollants ici :

Du lundi au vendredi, de 11 h à 17 h, au BBZ, Turmstr. 72 (2e étage) à Moabit.

Mardi de 17h à 19h à Bilgisaray, Oranienstr. 45 à Kreuzberg


Flüchtlingsrat Berlin e.V.


Greifswalder Str. 4
10405 Berlin

Tel: 030/224 76 311
Fax: 030/224 76 312

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Leben im Lager? Keinen Tag länger! Demo in Brandenburg/Havel – 30/3, 15h

EN – FR – DE

While the society has the chance to choose when and how they want to visit their loved ones in Corona times, the refugees living in camps have been unable to have any visits to their camps since the first wave of Corona. Visits with a negative Corona schnelltest are not possible and they are not allowed to stay out of the camp for more than nine days per month.
The asylum-seekers living in Brandenburg AdH demand 2 visits per week in their rooms to be able to visit their loved ones in the place they call home and unlimited absence time.

We call for abolition of all lagers because the quality of life in heims is especially inhuman in Corona times.

Due to the peculiar residence status of most of these asylum-seekers, they are stripped of their right to privacy and at the same time, are not allowed to rent an apartment in the city nor are they allowed to leave the camp in some circumstances.
The bus connection from Upstallstraße accommodation to the city center which is the only way for the refugees to enjoy their basic freedom of movement runs only once every day. The bus line C should run regularly.
We demand the right to residency and stay in Germany, faster procedures at Auslanderbehörde and Sozialamt offices, average Internet connection, right to education, health care and work as well as a dignified life for every asylum-seeker and refugee regardless of their nationality, gender identity and age.
The refugees have sent a letter with their full list of demands to the corresponding authorities in the city of Brandenburg, but we also need to unite with them to follow up on these demands in a more efficient way.
Therefore, we call for a demonstration on 30.3.2021 at 3:00 PM in front of Ausländerbehörde / Neustädtischer Markt in Brandenburg AdH.
We demand dignity and respect by the authorities and the respective private companies running the lagers and public transport.

FR
Alors que la société a la possibilité de choisir quand et comment elle souhaite rendre visite à ses proches à l’époque de Corona, les réfugiés vivant dans des camps n’ont pas pu se rendre dans leurs camps depuis la première vague de Corona. Les visites avec un test Corona schnelltest négatif ne sont pas possibles et ils ne sont pas autorisés à rester en dehors du camp plus de neuf jours par mois.
Les demandeurs d’asile vivant à Brandenburg AdH exigent 2 visites par semaine dans leur chambre pour pouvoir rendre visite à leurs proches là où ils sont chez eux et un temps d’absence illimité.

Nous appelons à l’abolition de toutes les lagers car la qualité de vie à Heims est particulièrement inhumaine à l’époque de Corona.

En raison du statut de résidence particulier de la plupart de ces demandeurs d’asile, ils sont privés de leur droit à la vie privée et en même temps, ils ne sont pas autorisés à louer un appartement dans la ville ni à quitter le camp dans certaines circonstances.
La connexion en bus de l’hébergement Upstallstraße au centre-ville, qui est le seul moyen pour les réfugiés de profiter de leur liberté de mouvement fondamentale, ne fonctionne qu’une fois par jour. La ligne de bus C devrait fonctionner régulièrement.
Nous exigeons le droit de résidence et de séjour en Allemagne, des procédures plus rapides à Auslanderbehörde et Sozialamt bureaux, connexion Internet moyenne, droit à l’éducation, aux soins de santé et au travail ainsi qu’à une vie digne pour tous demandeur d’asile et réfugié quels que soient leur nationalité, leur identité de genre et leur âge.
Les réfugiés ont envoyé une lettre contenant la liste complète de leurs demandes aux autorités compétentes de la ville de Brandebourg, mais nous devons également nous unir à eux pour donner suite à ces demandes de manière plus efficace.
Par conséquent, nous appelons à une démonstration le 30.3.2021 à 15h00 devant Ausländerbehörde / Neustädtischer Markt à Brandenburg AdH.
Nous exigeons la dignité et le respect des autorités et des entreprises privées respectives gérant les lagers et transport public.

DE
Während die Gesellschaft die Möglichkeit hat zu entscheiden, wann und wie sie ihre Angehörigen in Corona-Zeiten besuchen möchten, konnten die in Lagern lebenden Flüchtlinge seit der ersten Welle von Corona keine Besuche in ihren Lagern mehr machen. Besuche mit einem negativen Corona-Schnelltest sind nicht möglich und dürfen nicht länger als neun Tage im Monat außerhalb des Lagers bleiben.
Die in Brandenburg AdH lebenden Asylsuchenden verlangen 2 Besuche pro Woche in ihren Zimmern, um ihre Angehörigen an dem Ort besuchen zu können, an dem sie zu Hause anrufen, und unbegrenzte Abwesenheitszeit.

Wir fordern die Abschaffung aller Lager, weil die Lebensqualität in Heims in Corona-Zeiten besonders unmenschlich ist.

Aufgrund des besonderen Aufenthaltsstatus der meisten dieser Asylsuchenden wird ihnen das Recht auf Privatsphäre entzogen und sie dürfen gleichzeitig weder eine Wohnung in der Stadt mieten noch das Lager unter bestimmten Umständen verlassen. Die Busverbindung von der Unterkunft in der Upstallstraße in die Innenstadt ist die einzige Möglichkeit für die Flüchtlinge, ihre grundlegende Bewegungsfreiheit zu genießen. Sie verkehrt nur einmal täglich. Die Buslinie C sollte regelmäßig verkehren.
Wir fordern das Recht auf Aufenthalt und Aufenthalt in Deutschland, schnellere Verfahren bei der Auslanderbehörde und den Sozialamt-Büros, durchschnittliche Internetverbindung, Recht auf Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeit sowie ein würdiges Leben für alle Asylsuchende und Flüchtlinge unabhängig von ihrer Nationalität, Geschlechtsidentität und ihrem Alter.
Die Flüchtlinge haben einen Brief mit ihrer vollständigen Liste der Forderungen an die entsprechenden Behörden in der Stadt Brandenburg geschickt, aber wir müssen uns auch mit ihnen zusammenschließen, um diesen Forderungen effizienter nachkommen zu können.
Deshalb fordern wir am 30.3.2021 um 15.00 Uhr eine Demonstration vor der Ausländerbehörde / Neustädtischer Markt in Brandenburg AdH.
Wir fordern Würde und Respekt von den Behörden und den jeweiligen privaten Unternehmen, die die Lagerbiere betreiben, und öffentlicher Verkehr.

Trauerfeier für Alpha Oumar Bah, 27.03.2021, Münsiger Park, Berlin

von Guinée Solidaire Organisation e. v

Meine lieben guineer Landsleute aus Deutschland und insbesondere aus Berlin, bitte diesen Samstag, den 27.03.21, um unserem Bruder Alpha Oumar Bah, der am 16.03.21. verstorben ist, eine letzte Ehre zu erweisen.Ich wäre bei Gottes Gnade dabei, obwohl einige Berliner Guineer, die von mangelnder Diskretion und Urteilsvermögen verwüstet sind, meine Person und die ALPHA-Freunde Oumar Bah, die mich appelliert haben, um die Umstände des Todes zu klären Unser Bruder. Und sie würden sich sogar weigern, an den Kosten für die Rückführung von ALPHA Oumar Bah teilzunehmen.Man sagt, Madame Balde sei nicht aus Berlin… Sie darf also nicht auf das Herzschrei der notleidenden guineischen Bürger reagieren.Was für eine Perfidie!Was für ein Zynismus!Weil die guinea schande delegation der Regierung von Conakry seit 6 monaten in deutschland anwesend ist und erst vor ein paar wochen in berlin war, aber ich habe noch nie einen von denen gehört, die unermüdlich unsere Bemühungen sabotieren, um zu kommen Hilfe für junge Guineer.Wenn der Berliner Senator Herr Geisel über rassistische Äußerungen gegen die Berliner Guineer, wo wart ihr?Wenn ihr also wisst, macht es gegen Herrn Geisel in Berlin oder gegen Herrn Alpha Condé in Guinea und die deutsche Regierung, die für die traumatische Lage der Guineer in Deutschland verantwortlich ist.Denn wir tun nur das.Baue Organisationsstrukturen ein, die das Interesse junger Guineer in diesem Land schützen können.Fördere Kompetenz innerhalb deiner Strukturen, anstatt engstirnig und Clanismus zu zeigen.Wir danken all jenen Menschen, die uns in so schwierigen Zeiten unterstützen. Vor allem Berliner Verbände wie Flüchtlingsrat und so viele andere.NB: Wenn es darum geht, die Würde des Schwarzen in Deutschland wiederherzustellen, werde ich Berge und Täler verlegen, um es zu erreichen.Also enttarnt euch von Leuten.Möge Gott uns vor den guineischen Dämonen beschützen!

Aissatou Cherif BaldeMo Bona Houla 🙏🏿Ewige Ruhe, Bruder 🙏🏿

22.03.2021: Berlins lebensgefährliche Abschiebepolitik – Suizid eines jungen Mannes aus Guinea

Gemeinsame Pressemitteilung
Flüchtlingsrat Berlin, Guinée Solidaire, Beratungs- und Betreuungszentrum für junge
Geflüchtete und Migrant*innen BBZ, Black Lives Matter Berlin, Migrantifa Berlin, We’ll Come
United Berlin Brandenburg, Moabit hilft e.V., Schöneberg hilft e.V., Be an Angel e.V.,
Willkommen im Westend, ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V.

Flüchtlingsrat BerlinGuinée SolidaireBeratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant*innen BBZ, Black Lives Matter Berlin, Migrantifa Berlin, We’ll Come United Berlin Brandenburg, Moabit hilft e.V., Schöneberg hilft e.V., Be an Angel e.V., Willkommen im Westend, ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V.

hier als pdf

Berlins Innensenator präsentiert sich im Vorwahlkampf als Hardliner in Punkto Abschiebungen. Ob Guinea, Afghanistan oder die Republik Moldau, vom Koalitionsversprechen einer humanen Abschiebepolitik ist viereinhalb Jahre später nichts mehr übrig.

Mit der durch einen medienwirksamen öffentlichen Auftritt im Görlitzer Park unterstützten Einladung einer fragwürdigen Guineischen Delegation zur Ausstellung von Abschiebedokumenten[1] und der Beteiligung Berlins an der bundesweiten Massenabschiebung am 16.3. nach Guinea ist in der Berliner Guineischen Community Panik ausgebrochen.

Wir gehen davon aus, dass diese Situation bei dem in Berlin lebenden geflüchteten Alpha Oumar Bah aus Guinea dazu geführt hat, dass er den psychischen Druck nicht mehr aushielt und sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Leben nahm. Der 27jährige lebte seit mehr als drei Jahren in Berlin in einer Geflüchtetenunterkunft, hatte eine Duldung und verdiente seinen Lebensunterhalt bei einer Reinigungsfirma. Wir fordern eine genaue Aufarbeitung der Umstände seines Todes und dessen Zusammenhang mit dem psychischen Druck und der Ausweglosigkeit durch die aktuelle Berliner Abschiebepolitik.

Wir fordern den Innensenator auf, statt sich im Vorwahlkampf zu Lasten von geflüchteten Menschen mit  Abschiebungen zu profilieren, endlich funktionierende Legalisierungs- und Bleiberechtsregelungen umzusetzen, um den betroffenen Menschen eine Perspektive zu bieten, statt rassistische Ressentiments zu fördern.

In 2020 haben sich bundesweit die Abschiebezahlen infolge der Corona-Pandemie mehr als halbiert. Berlin ist als einziges Bundesland auf dem Niveau des Vorjahrs geblieben und hat  2020  fast 10 % der Abschiebungen bundesweit zu verantworten.[2]

Berlin organisiert  monatlich Massenabschiebungen in die Republik Moldau. Betroffen sind zum Großteil Rom*nja, welche in dem Corona gebeutelten Land weder Perspektive noch einen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Trotzdem schob Berlin sogar Menschen im Rollstuhl, in laufender Chemotherapie oder in Tuberkulosebehandlung nach Moldau ab, ohne dass dort eine Weiterbehandlung gewährleistet ist.[3] Bei den bundesweiten Abschiebungen nach Afghanistan beteiligt sich Berlin an fast jedem Charter, so mit der Abschiebung eines jungen Mannes aus der Jugendstrafanstalt in Anstaltskleidung und ohne Geld[4] oder der eines Opfers von gewalttätiger Hasskriminalität .[5]

Wir trauern um Alpha Oumar Bah.

Wir fordern den Senat auf, den Koalitionsversprechen aus 2016 gerecht zu werden: Stopp der polizeilichen Panikmache – Weg von Abschiebungen – Hin zu Bleiberecht.

Für die Überführung des Leichnams nach Guinea werden Spenden gesammelt: https://gofund.me/b5a5e302

Pressekontakt:

Guinée Solidaire: Balde Aissatou Cherif, Tel. 0159 0160 4413

Flüchtlingsrat Berlin: Nora Brezger, Tel.: 0176 7720 9320, E-Mail brezger@fluechtlingsrat-berlin.de

[1] https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/offener-brief-zu-presseauftritt-des-innensenators-im-goerlitzer-park-am-5.3.21.pdf

[2] https://fluechtlingsrat-berlin.de/abschiebungen_2019_2020/

[3] https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/30_7_20_pm-keine-solidaritaet-mit-gefluechteten-abschiebungen-zur-nachtzeit-in-corona-gebiete.pdf

[4] https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/pm_charter_afghanistan_dez2020.pdf

[5] https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/pm_opfer_hasskriminalitaet_abgeschoben.pdf

Sea-Watch 3 erneut festgesetzt: Solidarity is not a crime!

Anfang dieses Monats hob das Verwaltungsgericht in Palermo die Blockade unserer beiden Schiffe auf. Nun folgt bereits die nächste Welle politisch motivierter Schikanen: dieses Mal trifft es die Sea-Watch 3. Rückblick: Im vergangenen Juni wurde die Sea-Watch 3 nach der Rettung von 211 Menschen von den italienischen Behörden festgesetzt. Nachdem das Schiff für eine Werftzeit…

Der Beitrag Sea-Watch 3 erneut festgesetzt: Solidarity is not a crime! erschien zuerst auf Sea-Watch e.V..

Christophe Cissé – Nach Widerstand im Flugzeug ins Abschiebegefängnis zurückgebracht

Update: Christophe Cissé – Nach Widerstand im Flugzeug ins Abschiebegefängnis zurückgebracht

RefugeeBlackBox Solidarität | Free Christophe Cissé – Stoppt die Abschiebung

Christophe sollte heute von Hamburg nach Mali abgeschoben werden. Geplante Ankunft in Bamako: 23:35 Uhr.
Doch Christophe Cissé leistete im Abschiebeflugzeug so heftigen Widerstand, dass die Abschiebung abgebrochen und Christophe in das Abschiebegefängnis in Hamburg zurückgebracht wurde.
Das Flugzeug hob schließlich ohne ihn ab.

RefugeeBlackBox Solidarität | Unterstützung zum Stopp der Abschiebung von Christophe Cissé von Hamburg nach Mali.
Aktualisiert 22.03.21

Update: Christophe Cissé – Returned to Deportation Prison after resistance in the plane

RefugeeBlackBox Solidarity | Free Christophe – Stop Deportation

Christophe was to be deported today from Hamburg to Mali. Scheduled arrival in Bamako: 23:35.
But Christophe Cissé resisted so heavily inside the deportation plane that the deportation was terminated and he was returned to the deportation prison in Hamburg.
The plane finally took off without him.

RefugeeBlackBox Solidarity | Support to stop the deportation of Christophe Cissé from Hamburg to Mali.
Updated 22.03.21

En. | Fr. | Spa.: RefugeeBlackBox Solidarity
http://thevoiceforum.org/node/4754
An X-ray of Political Solidarity – on the Background of the RefugeeBlackBox Part 1
For: Justice and Freedom | Against: Deportation and Repression

English: An X-ray of Political Solidarity – on the Background of the RefugeeBlackBox Part 1
Francés: Une radiographie de la solidarité politique – sur le fond de la boîte noire des réfugiés Partie 1
Español: Una radiografa de solidaridad politica | RefugeeBlackBox

Break the Deportation DNA Chain
https://facebook.com/RefugeeBlackBox

Update: Christophe Cissé – Returned to Deportation Prison after resistance in the plane

Die Karawane ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Unsere Organisation besteht überwiegend aus Flüchtlingen, die (wenn überhaupt) nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Aus diesem Grunde haben wir 2008 den „Förderverein Karawane e. V.” gegründet. Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt und kann deswegen auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen, so dass sie steuerlich absetzbar sind. Wenn bei der Überweisung die Adresse mit angegeben wird, verschicken wir die Spendenbescheinigung automatisch spätestens am Anfang des Folgejahres.

Kontakt: foerderverein(at)thecaravan.org

Unsere Bankverbindung lautet:
Förderverein Karawane e.V.
Kontonummer
: 40 30 780 800
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67

IBAN: DE28430609674030780800
BIC: GENODEM1GLS

Online-Flüchtlingstreffen – Einladung und Programm

von Karawane

PDF البرنامج باللغة العربية | Programm als PDF (deutsch) | PDF برنامه به فارسی | program as PDF (english) | türkçe Program

Seit einem Jahr gefährdet die Pandemie das Leben und die Existenz aller Menschen. Jedoch ist das Leben aller Menschen nicht in gleicher Weise und gleichermaßen erschwert. Tagtäglich geht die Schere zwischen Armen und Reichen auseinander. Die Regierungen interessieren sich nur für die riesigen Firmen.
Uns Flüchtlinge trifft Corona besonders hart. Vor allem unsere Schwestern und Brüdern, unsere Kinder, die unterwegs an den Grenzen Europas auf der Suche nach einem sicheren Ort sind, leben in einem Albtraum. Unsere Familien und Bekannte, die wir in unseren Herkunftsländern zurücklassen mussten, sind neben der Pandemie vielleicht durch Kriege oder den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder Sanktionen zusätzlich betroffen. Sie kämpfen jeden Tag um ihr Überleben. Vielleicht sind sie auch der Verfolgung durch die diktatorischen Regime betroffen, welche ihnen verbieten, sich zu organisieren und für ihre Rechte als Arbeiter*innen, Frauen, Schüler*innen und Studenten*innen oder Lehrer*innen einzutreten.
Wir wollen aus verschiedenen Aspekten die Lage für uns analysieren und zusammen diskutieren: Wie ist es in Deutschland ein Flüchtling zu sein? Unter welchen Lebensbedingungen leben wir hier? Mit welchen Ungerechtigkeiten sind wir konfrontiert? Was können wir gemeinsam machen? Da wir weder reisen noch uns treffen können, wollen wir virtuelle Räume anbieten, um uns auszutauschen, gemeinsame Diskussionen zu führen und Wege suchen, wie wir unsere Rechte verteidigen können. Falls euch andere Themen wichtiger erscheinen und ihr mit solidarischen Gemeinschaften diskutieren und Lösungen entwickeln wollt, so nennt uns diese Themen. Gemeinsam schauen wir über auf 500 Jahre Widerstand gegen Kolonialismus, Imperialismus und Unrecht und können unsere Erfahrungen solidarisch in die zukünftigen Kämpfe einbringen, unabhängig von Herkunft, Sprache, Religion, Geschlecht, Alter, …

Wer sind wir?

Wir sind die KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen. Wir organisieren uns und kümmern uns gemeinsam um unsere Anliegen. Wir kämpfen seit 1998 in Deutschland für unsere Grundrechte, gegen Abschiebungen, gegen Ausbeutung, gegen Rassismus, gegen Isolation und Polizeibrutalität und gegen jedwedes Ungerecht… Die Parole „Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört“ begleitet uns seit unserer Existenz, weil die weltweite koloniale und imperialistische Ordnung unsere Leben bestimmt und uns zur Flucht zwingt. Dagegen lehnen wir uns überall auf und stärken uns durch solidarisches Handeln.
Seit 2004 sind wir zusammen mit der Föderation der ArbeitsmigrantInnen aus Türkei AGIF und anderen MigrantInnen-Selbstorganisationen in Wuppertal kontinuierlich aktiv. Vor Corona hatten wir ein wöchentliches offenes Treffen. Dies ist nunnicht mehr möglich, daher organisieren wir nun Online-Treffen.

Hinweis für alle Gemeinschaften

Die Veranstaltungen richten sich nur an Menschen mit Fluchterfahrung. Alle Diskussionen finden über den zoom-Kanal von THE VOICE Refugee Forum statt. Bitte nimmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr teilnhemen wollt. Lasst uns wissen, welche Sprache ihr spricht, damit wir im Vorfeld eventuelle Übersetzungen gemeinsam organisieren können. Vor der Veranstaltung werden wir euch dann den Link zukommen lassen.

Wie sind Wir erreichbar?

Wir sprechen Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Türkisch. Falls ihr eine andere Sprache spricht, so fragen wir Freundinnen und organisieren diese ebenfalls.
Schreibt uns eine E-Mail oder eine Nachricht an die unten angegebenen Telefonnummern:

Telefon:

 • Gülay: 0162 989 07 46 (deutsch und türkisch)
 • Araz: 0178 853 07 01 (deutsch, englisch, farsi)

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
Büro Wuppertal
Marienstr. 52 | 42105 Wuppertal
E-Mail: wuppkarawane@yahoo.de


Internet: http://thecaravan.org
Facebook: https://www.facebook.com/karawanewuppertal oder https://www.facebook.com/caravannetwork
Language: Deutsch

Local group: NRW


english

Corona hits us refugees particularly hard. Above all, our sisters and brothers, our children, who are on the move at the borders of Europe in search of a safe place, are living in a nightmare. Our families and acquaintances whom we have had to leave behind in our countries of origin are, in addition to the pandemic, perhaps additionally affected by wars or the economic consequences of the pandemic or sanctions. They are struggling to survive every day. Maybe they are also affected by the persecution of dictatorial regimes that forbid them to organise and stand up for their rights as workers, women, pupils and students or teachers.
We want to analyse the situation from different aspects and discuss it together: What is it like to be a refugee in Germany? Under which living conditions do we live here? What injustices are we confronted with? What can we do together? Since we can neither travel nor meet, we want to offer virtual spaces to exchange, have joint discussions and look for ways to defend our rights. If other issues seem more important to you and you want to discuss and develop solutions with communities in solidarity, please tell us about them. Together we can look back on 500 years of resistance against colonialism, imperialism and injustice and bring our experiences into future struggles in solidarity, regardless of origin, language, religion, gender, age, …

Who are we?

We are CARAVAN for the rights of refugees and migrants. We organise ourselves and take care of our concerns together. Since 1998, we have been fighting in Germany for our basic rights, against deportations, against exploitation, against racism, against isolation and police brutality and against any kind of injustice… The slogan “We are here because you are destroying our countries” has accompanied us since our existence, because the global colonial and imperialist order determines our lives and forces us to flee. We rebel against this everywhere and strengthen ourselves through solidarity action.
Since 2004, we have been continuously active together with the Federation of Migrant Workers from Turkey in Germany AGIF and other migrant self-organisations in Wuppertal. Before Corona we had a weekly open meeting. This is no longer possible, so we now organise online meetings.

Note for all communities

The events are only for people with refugee experience. All discussions will take place via the zoom channel of THE VOICE Refugee Forum. Please contact us if you want to participate. Let us know which language you speak so that we can organise translations together beforehand. We will send you the link before the event.

How can we be reached?

We speak German, English, Farsi, French, Kurdish, Turkish. If you speak another language, we will ask friends and organise this as well.
Send us an email or a message to the phone numbers below:

Phone:

 • Gülay: 0162 989 07 46 (German and Turkish)
 • Araz: 0178 853 07 01 (German, English, Farsi)

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
Büro Wuppertal
Marienstr. 52 | 42105 Wuppertal
E-Mail: wuppkarawane@yahoo.de


Internet: http://thecaravan.org
Facebook: https://www.facebook.com/karawanewuppertal oder https://www.facebook.com/caravannetwork

Salah Tayyar dead. We are all Salah! Manifestations, Sunday, 21.3.21: 13 o’clock, Eberswalde main station and 15 o’clock Senftenberger Straße

15.03.2021: A statement and an appeal of the group ‚Barnim für Alle‘. First arabisch, english and german bellow.

ونداء  من مجموعة بارنيم للجميع
وفاة صلاح طاهر.


15.03.2021

! Changed: Instead of a Demonstration there will be two Manifestations. One at 13 o’clock, Eberswalde main station and another one at 15 o’clock, Senftenberger Str. 4 (Brandenburgisches Viertel).


توفي  اللاجئ صلاح طاهر في يوم الخميس الموافق 11.03.2021وذلك  بانه قفز من الطابق السادس في مكان اقامته في مدينة ايبرسفالد في مقاطعة بارنيم .، والسبب في ذلك هو الضغوط النفسية التي تعرض لها في من قبل نظام اللجوء الالماني لفترة طويلة  ،  الضحية له اقارب واصدقاء  متعددين في المانيا ونحن على تواصل معهم .

الاقارب  والاصدقاء بحاجة الى تضامننا ، وتضامننا الحالي يكون بتمويل الاصدقاء والاسرة اللذين هم بحوجة الى كل تكاليف القيام بالعزاء عليه تجدون   حسابنا البنكي  في البيان ادنا .
كان صلاح مقيم تحت اجراءات اللجوء المعتادة والتي دائما ما تاخذ فترات طويلة من الضغظ علما بانه كان مقبلا في الفترة المقبلة على  محكمة الاستئناف  لانه قدم طعنا في قرار رفض الطلب من قبل دائرة الهجرة والللاجئيين.

ونحن كلاجئيين لدينا راي واضح  في انتحار هذا  الشاب ، الذي تعرض في خلال اقامته في المانيا ما يقارب ال8 سنوات دون الحصول على الاقامة مما ادى الى انتحاره نسبة لتلك الضغوط ، وهذه الضغوط يتعرض عليها مجموعة كبيرة من اللاجئين في مقاطعة بارنيم وكل المانيا.
  يتعرض اللاجئيين المقيميين في ولاية برادنبورغ للعنصرية اليومية  في كل الاماكن العامة ، بالاضافة للعنصرية التي تتصاعد كل يوم في كل المقاطعة كما كثرت الشكاوي عن الانتهاكات المستمرة في الفترة الاخيرة .

نحن نحمل مسؤولية انتحار صلاح لللحكومة الالمانية والحكومة  المحلية في منطقة بارنيم ونعلن كامل تضامنا مع اسرته واصدقاءه .

صلاح هوعبارة عن ضحية من ضحايا نظام اللجوء في ولاية برادنيورغ  الذي هو نظام عنصري في الاساس  يعمل دائما على اضطهاد وضغط اللاجئيين بصورة مستمرة ولفترات طويلة حتى  الوصول  للانتحار .

ماذا بعد ؟
  عليه نحن نعلن انه اننا في مجموع بارنيم للجميع  مقاومتنا لهذا النظام القاتل والمدمر للانسانية ،  لن نغفر ولن نسامح ولن نتجاوز.

لذلك سوف نقوم بعمل مظاهرة في يوم الاحد الموافق  21.03.2021 في مدينة ايبرسفالد ابتداءا من محطة االقطار الرئيسية حتى المكان الذي توفى فيه ، سيكون التجمع في محطة القطار الرئيسية لايبرسفالدة في تمام ال1 ظهرا ، وسيكون هناك مظاهرة كبيرة وطويلة ليوم كامل سنتحرك فيها خلال المدينة في محطات مختلفة ، سنتوقف في كل المؤسسات والمناطق التي يمارس فيها العنصرية وسنتحدث عنها .
لعمل هذا المجهود نحتاج لدعمكم المادي  بالتبرع لنا ونحن في حوجة لحضوركم ايضا بالمظاهرات التي خططنا لها.
اظهروا تضامنكم !

Anonymous hotline in case of crisis and suicidal thoughts:


https://www.berliner-krisendienst.de/en/


https://www.berliner-notruf.de/A statement and an appeal of the group ‚Barnim für Alle‘


Salah Tayyar dead We are all Salah!

Manifestations, Sunday, 21.3.21: 13 o’clock, Eberswalde main station and 15 o’clock Senftenberger Str. 4 (Brandenburgisches Viertel)

15.03.2021

Salah Tayyar, a refugee from Chad, died on Thursday, 11.03.2021, he lieved in the city of Eberswalde in the district of Barnim. He commit suicide. The reason is the psychological pressure he was exposed to for a long time by the German asylum system. He has relatives and friends in Germany, we are in contact with them. The relatives and friends need our solidarity. We also want to be in solidarity financially. Friends and family members need money for the costs incurred for a funeral or for the transfer of the body (this is not yet clear).

Salah suffered from the intense pressure of the usual asylum procedures. He knew that he had to go to court in April because he had filed a complaint against the rejection of his asylum application by the BAMF. He knew that people from Chad have little chance of being recognized. As refugees, we have a clear opinion about the suicide of this young man who suffered from uncertainty for almost 8 years during his stay in Germany without a secure residence title. This pressure led to his suicide. A large group of refugees in Barnim and all over Germany are exposed to this pressure. Refugees living in Brandenburg face daily racism in all public places, in addition to the racism that escalates across the country every day. Reports of racist incidents have increased recently. The responsibility for Salah’s suicide lies with the German government, the state of Brandenburg, and the local administration in the Barnim district. We declare our full solidarity with his family and friends.

Salah’s case is that of a victim of the asylum system, a racist regime that persecutes and pressures refugees until they see suicide as a last resort. What comes next ? Therefore, as a „Barnim für Alle“ group, we declare our opposition to this deadly and destructive system that has people on its conscience. We will not let this stand – we do not forgive, we do not forget. Therefore, on Sunday, March 21, 2021, on the international day against racism, we will hold two manifestations in the city of Eberswalde, 13 o’clock main train station to the place of his death in the Brandenburg Viertel. The gathering will begin at 13:00 at the main train station Eberswalde and 15 o’clock Senftenberger Str. 4 (Brandenburgisches Viertel). (We are also considering doing another demonstration on Tuesday, 3/23 in the city center). In order to achieve this, we need your financial support through a donation, and we need your participation in the demonstrations we are planning. Show your solidarity!Spendenkonto:

Barnim für alle


IBAN: DE 78 1705 2000 1110 0262 22


Sparkasse Barnim


Verwendungszweck: Wir sind alle Salah!

Emailadresserefugees-welcome@so36.net


Websites:http://refugeeswelcomebarnim.blogsport.de/,


https://b-asyl-barnim.deAnonymous hotline in case of crisis and suicidal thoughts:


https://www.berliner-krisendienst.de/en/


https://www.berliner-notruf.de/

15.03.2021:

Eine Erklärung und ein Aufruf der Gruppe Barnim Für alle.

Salah Tayyar, ein Geflüchteter aus dem Tschad, starb am Donnerstag, den 11.03.2021. Er lebte in in der Stadt Eberswalde im Landkreis Barnim und beging Selbstmord. Grund dafür ist der psychologische Druck, dem er lange Zeit vom deutschen Asylsystem ausgesetzt war. Er hat Verwandte und Freunde in Deutschland, wir stehen mit ihnen in Kontakt.

Die Verwandten und Freunde brauchen unsere Solidarität. Wir wollen auch finanziell solidarisch sein. Freunde und Familienmitglieder brauchen Geld für die anfallenden Kosten für eine Beerdigung oder für die Überführung des Körpers (das ist noch nicht klar).

Salah litt unter dem starken Druck der üblichen Asylverfahren. Er wusste, dass er im April zum Gericht musste, weil er gegen die Ablehnung des Asylantrages durch dasBAMF geklagt hatte. Er wusste, dass Menschen aus dem Tschad kaum Chancen auf Anerkennung haben.

Als Geflüchtete haben wir eine klare Meinung über den Selbstmord dieses jungen Mannes, der während seines Aufenthalts in Deutschland fast 8 Jahre lang ohne sicheren Aufenthaltstitel an der Ungewissheit gelitten hat. Dieser Druck führte zu seinem Selbstmord. Diesem Druck ist eine große Gruppe von Geflüchteten im Barnim und ganz Deutschland ausgesetzt.

In Brandenburg lebende Geflüchtete sind an allen öffentlichen Orten täglichem Rassismus ausgesetzt, zusätzlich zu dem Rassismus, der im gesamten Land jeden Tag eskaliert. Anzeigen von rassistischen Vorfälle haben in letzter Zeit zugenommen.

Die Verantwortung für Salahs Selbstmord tragen die deutsche Regierung, das Land Brandenburg und die lokale Verwaltung im Landkreis Barnim. Wir erklären unsere volle Solidarität mit seiner Familie und seinen Freunden.

Salahs Fall ist der eines Opfers des Asylsystems, eines rassistischen Regimes, das Geflüchtete so lange verfolgt und unter Druck setzt, bis sie den Selbstmord als letzten Ausweg sehen.

Was kommt als nächstes ?

Deshalb erklären wir als „Barnim für alle“-Gruppe unseren Widerstand gegen dieses tödliche und zerstörerische System, das Menschen auf dem Gewissen hat. Wir lassen das nicht stehen – wir vergeben nicht, wir vergessen nicht.

Deshalb werden wir am Sonntag, den 21.03.2021, am internationalen Tag gegen Rassismus, in der Stadt Eberswalde zwei Kundgebungen abhalten, um 13 Uhr am Hauptbahnhof und um 15 Uhr in der Senftenberger Straße 4, seinem Todesort im Brandenburgischen Viertel. (Wir überlegen auch eine weitere Demonstration am Dienstag, 23.3. in der Innenstadt zu machen.)

Um dies zu erreichen, benötigen wir Eure finanzielle Unterstützung durch eine Spende, und wir benötigen Eure Teilnahme an den von uns geplanten Demonstrationen.

Zeigt Eure Solidarität!

Spendenkonto:


Barnim für alle


IBAN: DE 78 1705 2000 1110 0262 22

Sparkasse Barnim
Verwendungszweck: Wir sind alle Salah!

Emailadresserefugees-welcome@so36.net


Websiteshttp://refugeeswelcomebarnim.blogsport.de/

https://b-asyl-barnim.de

Anonymous hotline in case of crisis and suicidal thoughts:


https://www.berliner-krisendienst.de/en/


https://www.berliner-notruf.de/

Justice for Rita!

von Kommon

Beitrag zum feministischen Kampftag: Justice for Rita!

Im Jahr 2019 wurde Rita Awour Ojunge ermordet. Jetzt soll das Vermittlungsverfahren von heute auf morgen eingestellt werden, ohne dass eine Aufklärung stattgefunden hat.

Free Christophe | Stop Deportation Rally in Hamburg, 19.03.21

Die Karawane ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Unsere Organisation besteht überwiegend aus Flüchtlingen, die (wenn überhaupt) nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Aus diesem Grunde haben wir 2008 den „Förderverein Karawane e. V.” gegründet. Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt und kann deswegen auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen, so dass sie steuerlich absetzbar sind. Wenn bei der Überweisung die Adresse mit angegeben wird, verschicken wir die Spendenbescheinigung automatisch spätestens am Anfang des Folgejahres.

Kontakt: foerderverein(at)thecaravan.org

Unsere Bankverbindung lautet:
Förderverein Karawane e.V.
Kontonummer
: 40 30 780 800
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67

IBAN: DE28430609674030780800
BIC: GENODEM1GLS

Online Flüchtlingstreffen – Kriege in unseren Ländern

19. März 2021 | 19:30 Uhr

PDF البرنامج باللغة العربية | Programm als PDF (deutsch) | PDF برنامه به فارسی | program as PDF (english) | türkçe Program

Kriege in unseren Ländern
19. März 2021 | 19:30 Uhr

Liebe Freundinnen und Freunde, Schwestern und Brüder,

am 19. März 2003 begann der zweite Angriff der USA und befreundeter Staaten auf den Irak. Auf den Tag genau nach 8 Jahren eröffnete die französische Luftwaffe den Krieg gegen Libyen mit Bombardierungen. Beide Kriege verstießen gegen existierendes internationales Völkerrecht und waren illegal. Sie wurden indirekt unterstützt durch die Bundesrepublik Deutschland. Von hier aus flogen Flugzeuge und Nachschub für die Kriegsparteien der NATO-Staaten. Beide Kriege haben verheerende Folgen nicht nur für die Menschen in Irak und Libyen gehabt, sondern für viele aus den Nachbarstaaten. Seitdem mussten viele Menschen sterben und viele haben ihre Lebensgrundlagen verloren. Sie haben viele gezwungen ihre Wohnorte und ihre Familien zu verlassen. Doch hier in Deutschland im Herzen Europas, wo wir leben, scheinen diese Verbrechen keine Rolle in der öffentlichen Diskussion zu spielen. Nur die unter diesen Kriegen und ihre Folgen leidenden Menschen, also wir Flüchtlinge und Vertriebene, scheinen immer wieder die Ruhe und Ordnung hier zu stören. Die Diskussionen der politischen Parteien hier in Deutschland konzentrieren sich darauf, wie Menschen aus diesen Ländern, wie die Zeugen des Krieges und ihrer Folgen, wie also Flüchtlinge von Europa ferngehalten werden. Sie werden weiterhin kriminalisiert und nicht nur mit Rassismus begegnet, sondern auch mit Abschiebung bedroht. Sie sind in Lagern in Libyen, in Türkei, in Griechenland oder … isoliert und nicht nur ihrer Würde beraubt. Europa zeigt unter der Propaganda der Menschenrechte, dass das Leben dieser Menschen keinen Cent wert ist. Dass es egal ist, ob sie in den Kriegen, als Flüchtlinge in den Lagern, als Kinder in Basra durch Leukämie, als Flüchtlinge in Lagern in Libyen versklavt oder vergewaltigt oder in Moria sterben…

Die Regierungen Europas initiieren und befeuern weiterhin Kriege. Die hier angesiedelten Firmen verdienen sowohl an der Zerstörung als auch am Wiederaufbau. In all diesen Kriegen werden wir gegeneinander gehetzt als Ethnien, Religionen, … Diese koloniale Barbarei kennen wir nicht nur seit unserer Geburt, sondern seit Jahrhunderten. Wir wollen nicht mit den politischen Parteien und Regierungen Europas oder Deutschlands, die diese Verbrechen begangen haben und immer noch Kriege in unsere Länder tragen, reden oder ihnen Forderungen stellen. Ihre Barbarei ist uns bewusst und das Schweigen der Mehrheitsgesellschaft zu diesen Kriegen auch. Uns geht es darum, wie wir uns organisieren können gegen diese Barbarei.

Uns interessieren unsere Gemeinschaften aus diesen Ländern. Daher organisieren wir im Rahmen unserer Online-Treffen am Tage des Angriffs auf Irak und Libyen diese Diskussionsveranstaltung. Uns interessiert es, wie es unseren Brüdern und Schwestern aus den verschiedensten Ländern geht, fern der Städte und Orte, die einst ihren Lebensmittelpunkt bildeten, fern der Familien und Bekannten. Wir wollen in Gesprächen uns austauschen darüber, wie es uns geht, wenn wir wissen, dass der Krieg in unseren Ländern tobt und unsere Liebsten und ihr Leben bedroht. Wir wollen gemeinsam wissen, wie es uns geht, wenn die Sanktionen als Vor- oder Nachbereitung zu einem Krieg die Wirtschaft eines Landes samt ihrer Menschen in den Elend ziehen kann: Im Irak starben nach dem ersten Angriff der USA infolge der Sanktionen viele, weil sie kaum Zugang zu Medizin hatten. Nun sind tausende Menschen in Syrien Hunger und mangelnder gesundheitlicher Versorgung ausgesetzt und ihre Leben sind bedroht. Was können wir hier machen, damit wir die Ohnmacht ablegen, damit wir mit unseren Familien und Bekannten in unseren Ländern oder in den großen Flüchtlingslagern dieser Erde in Kontakt bleiben und ihnen beistehen können, damit wir den Manipulationen vor einem Krieg begegnen und die Vertuschungen offenlegen können. Vielleicht habt ihr andere Ideen, andere Aspekte, die wir nicht erwähnt haben.

Wenn ihr an dem Online-Treffen teilnehmen wollt, schreibt uns oder kontaktiert uns per Telefon. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Türkisch. Falls ihr eine andere Sprache spricht, so fragen wir Freundinnen und organisieren diese ebenfalls.

Schreibt uns eine E-Mail oder eine Nachricht an die unten angegebenen Telefonnummern:
Telefon:

 • Gülay: 0162 989 07 46 (deutsch und türkisch)
 • Araz: 0178 853 07 01 (deutsch, englisch, farsi)

Das Programm der Online-Treffen findet ihr in arabischer, deutscher, persischer, englischer und türkischer Sprache als PDF download hier:

PDF البرنامج باللغة العربية | Programm als PDF (deutsch) | PDF برنامه به فارسی | program as PDF (english) | türkçe Program

Hinweis für die Teilnahme in den Online-Treffen

Die Veranstaltungen richten sich nur an Menschen mit Fluchterfahrung. Alle Diskussionen finden über den zoom-Kanal von THE VOICE Refugee Forum statt. Bitte nimmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr teilnhemen wollt. Lasst uns wissen, welche Sprache ihr spricht, damit wir im Vorfeld eventuelle Übersetzungen gemeinsam organisieren können. Vor der Veranstaltung werden wir euch dann den Link zukommen lassen.

In Solidarität bleiben wir verbunden
Eure Wuppertaler Gruppe der KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
Büro Wuppertal
Marienstr. 52 | 42105 Wuppertal
E-Mail: wuppkarawane@yahoo.de
Internet: http://thecaravan.org
Facebook: https://www.facebook.com/karawanewuppertal oder https://www.facebook.com/caravannetwork

Pressekonferenz der Familie Ahmad am 9. März 2021 ab 13:30 Uhr vor dem Landtag NRW in Düsseldorf

Stellungnahme der KARAWANE
für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen

zum zweiten Todestag von Amed Ahmad

Wir gedenken Amed Ahmad
gestorben am 29. September 2018 unter bisher ungeklärten Umständen

Homepage der Initiative Amed Ahmad

Amed Ahmad floh vor dem Krieg in Syrien und lebte in Geldern. Am 6. Juli 2018 wurde er grundlos verhaftet. 73 Tage wurde er seiner Freiheit beraubt, bis er am 17. September 2018 in der JVA Kleve unter bisher ungeklärten Umständen in seiner Zelle verbrannte. 12 Tage verbrachte er im Krankenhaus. Seine in Bonn lebender Vater wurde in dieser Zeit nicht benachrichtigt. Er erfuhr erst durch die Medien vom Tod seines Sohnes. Seine Mutter und Geschwister waren auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien. Amed sehnte sich nach ihnen und fieberte dem Wiedersehen entgegen.

Wiederholt werden Ausreden, Lügen, Vertuschungen und Pannen konstruiert, um den Tod von Amed Ahmad als „Panne“ darzustellen. Am morgigen Dienstag, den 9. März 2021 findet der 28. parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dem Thema im Landtag NRW statt. Aus diesem Anlass rufen die Eltern, Freundinnen und Freunde von Amed Ahmad zu einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz der Familie Ahmad am 9. März 2021
ab 13:30 Uhr vor dem Landtag NRW in Düsseldorf

Am 6. Juli 2018 wird Amed Ahmad von der Polizei in Geldern festgenommen. Am selben Abend wird er in die Justizvollzugsanstalt nach Geldern-Pont verlegt. Am 10. Juli 2018 wird er dann in das Gefängnis in Kleve verlegt. Am 17. September 2018 brennt seine Zelle. Per Krankenwagen wird Amed Ahmad in das Sankt-Antonius Krankenhaus in Kleve transportiert. Dort wird er nicht stationiert, sondern mit einem Hubschrauber in das Klinikum Duisburg gebracht. Eine Woche später am 24. September 2020 wird er in das künstliche Koma versetzt und in das Klinikum Bergmannsheil nach Bochum gebracht. Am 29. September stirbt er nach einer Lungentransplantation. Das sind die bekannten und nicht diskutierbaren Fakten.

Als nach dem Tod Amed Ahmads die Öffentlichkeit von seinem Tod und der rechtswidrigen Freiheitsberaubung erfuhr, versprach der Innenminister Nordrhein Westphalens, Herr Reul, Aufklärung und entschuldigte sich bei den Familienangehörigen von Amed Ahmad.

Fest steht mittlerweile, dass alle Untersuchungen der Staatsanwaltschaften zum Fall beendet worden sind. Keiner der befragten Beamten kann sich daran erinnern, warum sie Amed Ahmad länger seiner Freiheit beraubt haben. Hinweise zur Datenbearbeitung und erkennungsdienstlichen Behandlung sind seitens der Staatsanwälte ignoriert. Fehler seitens der Beamten sind bisher folgenlos geblieben, obwohl diese dazu geführt haben, dass Amed Ahmad in der JVA Kleve seiner Freiheit beraubt wurde.

Es ist festzuhalten, dass die erkennungsdienstliche Behandlung in Krefeld nach einer Nachtfahrt ohne Ticket am 4. Juli 2018, also zwei Tage vor der Verhaftung von Amed Ahmad, auf Grundlage einer faktisch fehlerhaften Begründung durchgeführt wurde.

Ferner steht fest, dass zwischen dem 4. Und 9 Juli 2018, also dem Zeitraum vor und kurz nach der Verhaftung von Amed Ahmad seine Daten mehrmals in den polizeilichen Datenbanken abgefragt und mit denen einer anderen Person unterschiedlichem Namen und offensichtlich unterschiedlichem Aussehen zusammengeführt worden sind. Fest steht nun mittlerweile auch, dass die Einträge und Daten in den polizeilichen ViVA-Datenbanken des Landes NRW offensichtlich manipuliert worden sind.

Die seit seinem Tod öffentlich gewordenen Berichte oder Aussagen hinsichtlich der Festnahme widersprechen oder unterscheiden sich. Die involvierten Beamten geben unterschiedliche Versionen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, in den Untersuchungen, in der Presse wieder. Warum wurde Amed Ahmad festgenommen? Weil die Tochter eines Polizeibeamten ihren Vater gerufen habe oder weil Geldener Polizisten ihn bewusst gesucht und festgenommen haben?

Für uns ist es eindeutig und klar: Amed Ahmad wurde nicht aufgrund von Datenfehler getötet, sondern aufgrund von Fehlverhalten oder absichtliches Fehlverhalten einiger Beamten. Was der Innenminister Reul unternehmen wird, um diese aufzuklären, ist abzuwarten.

Wir sind uns einig und entschlossen: Wir werden die Familie, Freundinnen und Freunde von Amed Ahmad solange wie nötig unterstützen und verhindern, dass wieder einmal die Wahrheit durch Lügen und Vertuschungen in der Öffentlichkeit hingerichtet wird, dass wieder ein Mensch getötet und zu den Akten gelegt wird.

Wir unterstützen die Familie von Amed Ahmad bei ihren Bestrebungen und rufen dazu auf, ihre Pressekundgebung zu besuchen und sie weiterhin zu unterstützen.

Wuppertal, 8. März 2021

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen
Büro Wuppertal
Marienstr. 52 | 42105 Wuppertal
E-Mail: wuppkarawane @ yahoo.de
Internet: http://thecaravan.org
Facebook: https://www.facebook.com/karawanewuppertal oder https://www.facebook.com/caravannetwork

Call for 8th March 2021 International day of Women*´s Struggle in Berlin: “Our life our resistance, Break the silence Break the system”

von Alliance of internationalist feminist*s – Berlin

english, deutsch, korean, romanes, العربية, বাংলা, فارسی, español, हिन्दी, polska, sorani, kurmancî, türkçe, தமிழ், русский, tiếng việt, italiano, français, नेपाली, português

Call for 8th March 2021International day of Women*´s Struggle

from the Alliance of Internationalist Feminists – Berlin

to all Women*, trans* and inter persons, especially trans*women, working class women*, refugee women*, Black women*, Indigenous women*, women* of Colour and disabled Women*


-In 2020, the Frontex budget was increased by more than 120 million Euro to 444 million Euro while many thousands have died on the shores of Libya and in the Mediterranean, and hundreds have died in the Atlantic on their way to the Canary Islands.-During this crisis, the German government saves large corporations like Lufthansa with millions of Euros – money that goes towards financing deportations. On the other hand, the German arms industries are profiting more than ever by selling and exporting guns to so called “Conflict-Zones” and creating more war and death in many places, including Yemen and Northern Syria.

-Romani People are the largest minority in Europe and face ongoing and constant marginalisation, #gentrification, racism and genocide until today. In Europe, Romani people are confronted with inhumane circumstances, such as no access to water or medical care. Also police brutality against Romani has increased. Romani people are being held accountable for Corona and pushed into isolation. Europe calls it “prevention” and forces entire houses under arrest.

-In the forest near a village on the border of Croatia and the European Union, thousands of refugees have been living since December last year without shelter, no access to water or medical care in minus degrees. Bosnian authorities in the Bosnian city of Bihac moved hundreds of them to an old garbage dump. The European Union is not even watching.-In Fall 2020 the weather is getting colder but fires have destroyed Greece’s largest migrant camp, an overcrowded facility on the island of Lesbos, leaving nearly 13,000 people without shelter. Meanwhile, European border agencies, German police officers are pushing back refugees to Turkish water – illegal deportations known as “pushbacks”.


These are not stories of a Netflix horror show. This is called: White Supremacy.White supremacy doesn‘t have any shame in destroying the world and people’s lives through imperialist, colonialist, neoliberalist and extractivism agendas as well as femicide, embargo, border and deportation policies, supporting dictators and occupations with weapons trade and war.
We, the Alliance of internationalist Feminists believe Self-organization and self-defense is our strength in fighting against fascism, capitalism, patriarchy and white supremacy.


Our struggle has been here all along and is connecting us around the whole world. We stand hand in hand, shoulder to shoulder together. Because the fight of each sister* is the fight of all sisters*.

Let us show our determination and autonomy beyond borders. Another world is possible.

Let’s be organized.

Let’s be uncompromising.

Let’s dream big.

Let’s stand up.

Where: In Front of Representation of the European Commission in Germany (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)

When: Monday, 08.03.2021, 2pm


+Bring your slogans and signs!++Cis men are not invited, they are advised to take another action to stop violence against women*.

————————–

“Unser Leben unser Widerstand, brecht das Schweigen, brecht das System”

Aufruf zum 8. März 2021Internationaler Frauen*kampftag
Von der Alliance of Internationalist Feminists – Berlin

an alle Frauen*, Trans* und Inter-Personen, insbesondere Trans*Frauen, Frauen* der Arbeiterklasse, geflüchtete Frauen*, Schwarze Frauen*, Indigene Frauen*, Frauen* of Colour und Frauen* mit Behinderung


• Im Jahr 2020 wurde das Frontex-Budget um mehr als 120 Millionen Euro auf 444 Millionen Euro erhöht, während viele Tausende an den Küsten Libyens und im Mittelmeer und Hunderte im Atlantik auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln gestorben sind.

• Einerseits rettet die deutsche Regierung in dieser Krise Großkonzerne wie die Lufthansa mit Millionen von Euro – Geld, das in die Finanzierung von Abschiebungen fließt. Andererseits profitiert die deutsche Rüstungsindustrie mehr denn je, indem sie Waffen in sogenannte “Krisengebite” verkauft und exportiert und damit vielerorts für noch mehr Krieg und Tote sorgt, unter anderem im Jemen und in Nordsyrien.

• Rom*nja* sind die größte Minderheit in Europa und sehen sich bis heute mit anhaltender und ständiger Marginalisierung, Gentrifizierung, Rassismus und Genozid konfrontiert. In Europa sind Rom*nja mit unmenschlichen Umständen konfrontiert, wie z.B. kein Zugang zu Wasser oder medizinischer Versorgung. Auch die Polizeibrutalität gegen Romani hat zugenommen. Rom*nja werden wegen Corona zur Rechenschaft gezogen und in die Isolation gedrängt. Europa nennt es “Prävention” und stellt ganze Häuser unter Quarantäne.

• Im Wald nahe eines Dorfes an der Grenze zu Kroatien und der Europäischen Union leben seit Dezember letzten Jahres Tausende von Geflüchteten bei Minusgraden ohne Unterkunft, ohne Zugang zu Wasser und ohne medizinische Versorgung. Die bosnischen Behörden in der bosnischen Stadt Bihac haben Hunderte von ihnen auf eine alte Mülldeponie gebracht. Die Europäische Union schaut nicht einmal hin.• Herbst 2020 – das Wetter wird kälter, aber Brände haben Griechenlands größtes Flüchtlingslager, eine überfüllte Einrichtung auf der Insel Lesbos, zerstört und fast 13.000 Menschen ohne Obdach zurückgelassen. Währenddessen drängen europäische Grenzbehörden und deutsche Polizisten Geflüchtete in türkische Gewässer zurück – illegale Abschiebungen, bekannt als “Pushbacks”.


Dies sind keine Geschichten einer Netflix-Horror-Show. Dies nennt sich: White Supremacy.White Supremacy kennt keine Scham, wenn es darum geht, die Welt und das Leben von Menschen durch imperialistische, kolonialistische, neoliberalistische und extraktivistische Agenden sowie Femizide, Embargo-, Grenz- und Abschiebepolitik zu zerstören, sowie Diktatoren und Besatzungen mit Waffenhandel und Krieg zu unterstützen.

Wir, die Alliance of Internationalist Feminists – Berlin, glauben, dass Selbstorganisierung und Selbstverteidigung unsere Stärke im Kampf gegen Faschismus, Kapitalismus, Patriarchat und weiße Vorherrschaft ist. Unser Kampf ist schon immer da gewesen und verbindet uns auf der ganzen Welt. Wir stehen Hand in Hand, Schulter an Schulter zusammen. Denn der Kampf jeder Schwester* ist der Kampf aller Schwestern*. Lasst uns unsere Entschlossenheit und Autonomie über Grenzen hinweg zeigen. Eine andere Welt ist möglich.


Lasst uns organisiert sein.

Lasst uns kompromisslos sein.

Lasst uns groß träumen.

Lasst uns aufstehen.

Wo: Vertretung der Europäischen Kommision in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Wann: Montag, 08.03.2021, 14:00 Uhr


+Bringt eure Slogans und Schilder mit!++Cis-Männer sind nicht eingeladen, ihnen wird geraten, eine andere Aktion zu planen, um Gewalt gegen Frauen* zu stoppen.

————————–

“우리의 삶, 우리의 저항. 침묵을 부수자, 시스템을 부수자!”2021년3월8일세계여성*투쟁의날
베를린 국제주의 페미니스트 연대가 고하다!모든 여성*, 인터와 트랜스*젠더, 특히 트랜스*여성, 노동자 계급 여성*, 난민 여성*, 흑인 여성*, 원주민 여성*, 유색인 여성*, 그리고 장애인 여성*들이여 집결하자!
● 수천 명의 사람들이 리비아의 해안과 지중해에서 죽었고, 수백 명의 사람들이 카나리아 제도로 가는 도중 대서양에 서 사망하였다. 그 와중에 2020년 유럽 국경 및 해안 경비대 프론텍스(Frontex)의 예산은 1억 2천만 유로 이상 증가하 여 4억 4천 4백만 유로로 책정되었다.● 이러한난민인권의위기속에서독일정부는수백만유로를투자하여루프트한자와같은대기업을구제했고,그돈 은 루프트한자 항공기를 이용해 난민을 본국으로 추방하는 데에 투자된다. 다른 한편에서 독일 무기 산업은 예멘과 시리아 북부를 포함한 소위 “분쟁 지역”에 총을 수출, 판매함으로써 많은 장소에서 더 많은 전쟁과 죽음을 유발하며 그어느때보다많은이익을얻고있다.● 유럽에서 가장 큰 소수자 집단인 롬인은 오늘날까지도 지속되는 소외화, 젠트리피케이션, 인종차별과 집단학살의 문제에 직면하고 있다. 동시에 이들은 물이나 의료 지원에 접근할 수 없는 비인도적 상황에 처해있다. 롬인을 향한 공권력의 만행은 증가했고, 롬인이 코로나 확산에 책임이 있다는 인식에 이들은 고립을 강요받고 있다. 유럽은 “예방” 이라는 이름 하에 이들의 거주지 전체를 대상으로 구금한다.● 크로아티아와유럽연합의경계에있는한마을근처의숲에는작년12월부터수천명의난민이영하의온도에서피 난소도, 물도, 의료 지원도 없이 살고 있다. 보스니아의 도시 비하크에서 보스니아 당국은 수백명의 난민을 오래된 쓰레기 처리장으로 이동시켰으나, 유럽 연합은 감시조차 하지 않았다.● 2020년가을,그리스최대규모의이주민캠프였던레스보스섬의과밀한집단거주지는방화로붕괴되었고,점점더 쌀쌀해지는 날씨에 만 3천명에 달하는 사람들은 피난처도 없이 살아야했다. 그 와중에 유럽 국경 기관들과 독일 경 찰력은 “푸쉬백(pushbacks)”이라는 명칭의 불법 추방 작전을 통해 난민들을 터키 해역으로 밀어냈다.
이는 넷플릭스의 호러물 이야기가 아니다. 이것은 바로 “백인 우월주의”이다.제국주의, 식민주의, 신자유주의와 채굴주의적 의제, 여성 살해, 통상 금지, 국경 및 추방 정책, 무기 거래와 전 쟁을통해독재자와점령을지지하는등.백인우월주의는위의방식으로이세계와사람들의삶을파괴하는데 에 아무런 죄책감을 갖지 않는다.
우리 국제주의 페미니스트 연대는 자기 조직과 자기 방어가 파시즘, 자본주의, 가부장제와 백인 우월주의에 맞 서 싸우는 우리의 힘이라 믿는다. 우리의 투쟁은 계속 여기에 존재했고, 전 세계 속 우리를 연결하고 있다. 손에 손을 맞잡고, 어깨를 나란히 하며 우리는 함께 서 있다. 왜냐하면 한 자매*의 투쟁은 모든 자매*들의 투쟁이기 때문이다. 국경을 초월한 우리의 결단과 자주성을 보여주자. 또 다른 세계는 가능하다.
조직하자.타협하지 말자.큰꿈을꾸자.일어서자.
장소 : 유럽 집행위원회 앞 (Europäische Kommission, Unter den Linden 78, 10117 Berlin)일정: 2021년3월8일월요일오후2시
+각자 구호와 팻말을 가져오세요!++시스젠더 남성들은 이 집회에 참석하지 마세요. 여성* 폭력을 근절하기 위한 자체적인 액션을 취해주세요.

————————–

Poviko baši 8to Marti 2021Internacionalno dive e džuvljengoro
Tari Alianca e internacionalno feministkengiri- Berlin

sa e džuvljenge *, trans* thaj inter manušenge, specijalno e trans*džuvljenge, džuvljenge* kola so keren buti, našlune/našalde džuvljenge*, Black džuvljenge*, Indigenous džuvljenge*, Women of Coulor thaj e džuvljenge kola so si invalidia


– Ko 2020 berš, o budžeti taro Frontex (evropakiri granično thaj uzalphanjali udutin/straža) uklilo 120 milion Evronge thaj reslo dži ko 444 milion Evria džikaj but milja manuša mule ki Libija thaj ko Mediterani vi akhal ko Atlantiko ando drumo te resen dži ko Kanarinska ostrovia.- Akale krizate i Germanija šparinel milionia e bare firmencar sar so si Lufthansa-thaj akale lovencar finansirinen pes e deportacie e manušengere. Avere rigatar, i Germanija profitirinel kotar i industrija baši o šastrin/oružje, kotar o bikinipe thajeksportiripe šastrin/oružje ko “konflikt zone“(thana kote isi maripe). Sa odovaanel dži ko pobuter maripe thaj meripe bute thanende, sar so si ko Jemen thaj ki Siria.

– E Roma si o majbaro minoriteti ki Evropa upral koleste kerel pes konstantnomarginalizacia, #gentrification(#gentrifikacia), rasizmo thaj Samudaripe. E Roma ki Evropa si konfrontirime bimanušikane bukjencar, naj len pani ja medicinsko ažutipe. I policia si vi akhal/vi adžaar brutalno. E Romen dikhen len sar odola so anen i Corona thaj odoleske ikeren len ki izolacia. I Evropa akharel odova “prevencia” thaj phandel e khera e manušengere.

– Pherdo našlune/našalde manuša dživdinen kotar o dezembro purane beršestar ko veš/voš/ki šuma ki Hrvatsa thaj ke Evrovakiri Unia. Naj len pani ja medicinsko ažutipe ko šudripe. Ki Bosna o bosansko radžipen/i bosansko vlast bičalga len ki deponia, a e Evropakiri Unia na dikhel odova.- Ko angloivend 2020, ko šudro vakti/vreme thabilo o majbareder kampi e našlune/našalde manušengoro ki Grcia, 13,000 manuša so bešena sine ko Lesbos ačhile bizo than dživdipaske. E evropakere granice thaj i germansko policia bičhaven e našlune/našalde manušen ko phani ki Turcija- jek ilegalno deportacia pendžardi sar “pushbacks”.


Akala naje horor paramisa kotar o Netflix. Akava akharol pes “parni dominacia”. I parni dominacia na ladžal kana mudarel e lumija/sumnale/sveto thaj e manušen pire imperialno, kolonialno neoliberalno thaj ekstrativistikane agendaja vi akhal e femicidea, embargoja, granicaja thaj deportaciaja. Del vas e diktatorenge thaj ko kinobikinipe šastrin/oružje .


Amen, i Alianca e internacionalno feministkengiri džanaja kaj te khedindam thaj organizirindam amen kokore, šaj te sikava kaj sijam mamuj o fašizmo, kapitalizmo, patriarhati thaj i parni dominacia. Sarinen amen phandel amen amaro pharipe. Amen tergjovaa jekh dži jekheste. Soske o “maripe” jekhe phenjakoro* si o “maripe” sarine phenjengoro*.

Ajde te sikava amaro čhinavdive thaj amari avtonomia. I lumija/o sumnal/sveto šaj te ovel averčane.


Ajde te organizirina amen.

Ajde te na kera kompromis.

Ajde neka ovel amen baro suno.

Ajde te ušta.

Kote: angla i reprezentacija e Evropakere Komisijake ki Germania (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)

Kana: Jekhtodij/Luja/ponedljak, 08.03.2021, 14h


+ Ane tire sloganja!++Cis murša naje akharde te aven, von trubula te keren javer akciia thaj te čhinaven o zuralipe so kerel pes upral e džuvlja*.

+ أحصري معك لافتاتك وشعاراتك! ++ الرجال غي مدعوين، لكن ننصحهم أن ينظكوا فعالية أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة*.

“আমাদের জীবন আমাদের প্রতিদরাধ, ভাঙু ক নীরবিা ভাঙু ক শৃঙ্খল”
৮ মার্চ ২০২১
আন্তর্াচতিকনারীতিবসউপলক্ষেপ্রির্ক্ষচনরডাক
এলাক্ষেন্স অফ ইন্টারনযার্নাতলস্ট ফফতমতনস্টস – বাতলনচ
মতিলা, ট্রান্স ও ইন্টার মানুষ , তবক্ষর্ষিঃ ট্রান্স* মতিলা* , শ্রমর্ীবী মতিলা, উদ্বাস্তু মতিলা, কৃ ষ্ণাঙ্গ মতিলা, আতিবাসী মতিলা, প্রতিবন্ধী মতিলা* ও উইক্ষমন* অফ কালারক্ষির উক্ষেক্ষর্য প্রতিবাক্ষির ডাক
• ২০২০ সাক্ষল যখন ইউক্ষরাতপোন উতনেক্ষনর সীমান্ত তনেন্ত্রণ সংস্থা ফ্রক্ষন্টক্স এর বাক্ষর্ট ১২০ তমতলেক্ষনর ফেক্ষক ফবক্ষে ৪৪৪ তমতলেন অবতি ফপ ৌঁছে, িখন তলতবোর সমুদ্রিক্ষট ও ভূ মিযসাগক্ষরর মাক্ষে ডু ক্ষব মৃিু য িে িার্ার িার্ার মানুক্ষষর। আটলাতন্টক মিাসমুক্ষদ্রর বুক্ষক, কযানাতর আইলযান্ড-গামী র্ির্ি বাস্তুিারা মানুষ ফন কাডু তব িক্ষে প্রাণ িারান।
• এই ফর্ার্নীে অবস্থাে, পলািক উদ্বাস্তু মানুষক্ষির সিােিা না কক্ষর র্ামানচ সরকার লুফোনসার মক্ষিা পজুুঁ র্বািী
কক্ষপাক্ষচ রট সংস্থাক্ষক আতেকচ সািাযয ফিে — ফকাটট ফকাটট ইউক্ষরা যা কাক্ষর্ লাগাক্ষনা িক্ষব উদ্বাস্তুক্ষির তনবাসচ ক্ষনর উক্ষেক্ষর্য। এতিক্ষক র্ামানচ অস্ত্র বযবসােীরা তসতরো এবং উত্তর ইক্ষেক্ষমন এর মক্ষিা যুক্ষে র্র্তচ রি “কনতিক্ট ফর্ান”গুক্ষলাে যুোস্ত্র সরবরাি কক্ষর প্রতিতনেি প্রর্ু র মনু াফা ফভাগ কক্ষর , এবং এই এলাকার মানুষক্ষির বাস্তুিারা কক্ষর মৃিু যর পক্ষে ফেক্ষল ফিে।
• ইউক্ষরাক্ষপর বৃিত্তম সংখযালঘু সম্প্রিাক্ষের ফরামাতন মানুক্ষষরা আর্ও বণবচ াি, ফর্তিতফক্ষকর্ন, গণিিযা ও দিনজিন প্রতন্তককরক্ষণর তর্কার। িারা িাক্ষির ফম তলক অতিকার, ফযমন খাবার র্ল বা তর্তকৎসাবযবস্থা ফেক্ষক বজিি , এবং িাক্ষির প্রতি সমাক্ষর্র আর্রণ অিযন্ত অমানতবক — প্রতিতনেি পুতলতর্ অিযার্ার ও ফিনস্থা িারা সিয কক্ষরন। কক্ষরানা সংক্রমক্ষণর র্ক্ষনয ফিাষাক্ষরাপ কক্ষর িাক্ষির গৃিবজি কক্ষর আর্ সমার্ ফেক্ষক তবজিন্ন কক্ষর ফিওোর প্রক্ষর্ষ্টা র্লক্ষছ।
• গি বছক্ষরর তডক্ষসম্বর মাস ফেক্ষক ই ইউ ও ফক্রাক্ষেতর্োর সীমাক্ষন্ত বক্ষনর ফভির প্রবল র্ীক্ষি িার্ার িার্ার বাস্তুিারা মানুষ তবনাতর্তকৎসােতবনাবযবস্থােবসবাসকরক্ষছন।বসতনোরতবিার্র্িক্ষরউদ্বাস্তুক্ষিরআবর্নচ াফফলারর্ােগােোকক্ষি ফিওো িে। অসিাে বাস্তুিারা মানুষক্ষির প্রতি এই অমানতবক বযবিার ইউক্ষরাতপোন ইউতনেন ফিক্ষখও ফিক্ষখ না।
• ২০২০র র্ীক্ষি তিক্ষসর বৃিত্তম ফরতফউজর্ কযাক্ষে আগুন ফলক্ষগ ১৩০০০ বাস্তুিারা মানুষ পুনরাে ঘরছাো িন। অনযতিক্ষক ইউক্ষরাপীে সীমান্ত তনেন্ত্রন সংস্থা র্ামানচ পুতলক্ষর্র সিক্ষযাতগিাে ফবআইতনভাক্ষব বাস্তুিারা মানুষক্ষির টাতকর্চ এলাকাে ফর্ার কক্ষর তনবাতচ সি করবার ফর্ষ্টা র্াতলক্ষে যাক্ষি।
এগুক্ষলা ফকাক্ষনা ফছাটপিচাে ফিখা ভক্ষের ছাোছতব নে। এই তসক্ষস্টক্ষমর নাম ফেিাঙ্গ আতিপিয — ফিাোইট সুতপ্রমযাতস। এই তসক্ষস্টম

তনলজ্জচ ভাক্ষব পৃতেবীক্ষক ও মানক্ষু ষর র্ীবনক্ষক ধ্বংস করক্ষি র্াইক্ষছ। ফেিাঙ্গ আতিপক্ষিযর এই ধ্বংসাত্মক নকর্াে র্াতমল সাম্রার্যবাি,পজুুঁর্বাি,পুরুষিাতন্ত্রকতিংসা,বাস্তুিারা-তবক্ষরািীসীমান্তরোওতনবাসচ নকমসচূতর্,অেনচনতিকওরার্ননতিক তনক্ষষিাজ্ঞা , দৈরিন্ত্র।
আমরা, এলাক্ষেন্স অফ ইন্টারনযার্নাতলস্ট ফফতমতনস্টস বাতলক্ষচ নর সিসযরা, সংগেন ও আত্মরোর মািযক্ষম ফযাতসবাি, পজুুঁ র্বাি, পুরুষিন্ত্র ও ফেিাঙ্গ আতিপক্ষিযর তবরুক্ষে লোই করতছ। আমাক্ষির লোই িুতনোর সব নারীবািী লোইক্ষের সাক্ষে যুক্ত। আমাক্ষির একারলোই,আমাক্ষিরসবারলোই।সকলবািুঁার্ৃঙ্খলফপতরক্ষেএকনিুনপৃতেবীগোরলোই।

সংগটেি িও।
আক্ষপাষিীন িও।
ৈপ্ন ফিাক উিার ।
তর্রিােুঁাফিাকফসার্া।

ফকাোে: তরক্ষপ্রক্ষর্ক্ষন্টর্ন অফ তি ইউক্ষরাতপোন কতমর্ন র্ামাতচ নর সামক্ষন (উন্টার ফডন তলক্ষন্ডন ৭৮, ১০১১৭ বাতলনচ )
কখন: ফসামবার, ৮/৩/২০২১, িুপুর ২ক্ষটা

ফলাগান – সাইন আনা র্াই!

“তসস-ফমন্ ” িো পুরুষ কমক্ষরডরা আমতন্ত্রি নন। আপনারা নারীতনযািচ ন োমাক্ষি অনয ফকাক্ষনা প্রক্ষর্ষ্টা করুন।

اینھا داستانھای یک سریال وحشتناک نیست. حقیقتی ست کھ نام ھای مستعار برترپنداری نژاد سفید است. برترپنداری سفید از این شرمنده نیست کھ جھان و زندگی انسانھا را از طریق امپریالیسم، استعمار، نئولیبرالیسم و استخراج منابع طبیعی، تخریب میکند و بھ زنکشی، حصر اقتصادی، سیاست ھای مرزی و اخراج و حمایت از دیکتاتورھا و اشغال با استفاده از تجارت اسلحھ و جنگ، ادامھ میدھد.

ما ائتلاف فمینیستھای بینالملل بر این باوریم کھ نیروی ما در مبارزه علیھ فاشیسم، سرمایھداری، مردسالاری و برترپنداری نژاد سفید، عبارت است از خودسازماندھی و دفاع از خود. مبارزه ما ھمیشھ و ھمزمان ادامھ داشتھ و ھمھ ما در سرتاسر جھان را با یکدیگر متصل میکند. ما دست در دست یکدیگر و شانھ بھ شانھدر کنار یکدیگر میایستیم. زیرا مبارزه ھر خواھر* مبارزه ھمھ خواھران* است. بگذارید مصمم بودن و خودمختاری خود را فرای مرزھا نشان دھیم. جھانی دیگر ممکن است.

بیایید:
سازمانیافتھ باشیم.
سازش نکنیم.
رویاھای بزرگ بپرورانیم.
بایستیم.

مکان: نمایندگی اتحادیھ اروپا درآلمان
(Unter den Linden 78, 10117 Berlin)
زمان: دوشنبھ ٨ مارس ٢٠٢١ ، ساعت ١۴

 • شعارھا و پلاکاردھایتان را با خود بیاورید
++ مردان سیس دعوت نیستند، بھ آنھا توصیھ میکنیم کھ یک برنامھ دیگر برای متوقف کردن خشونت علیھ زنان سازماندھی کنند.

Nuestra vida, nuestra resistencia. ¡Rompe el silencio: rompe el Sistema!
Convocatoria de la Alianza de feministas* internacionalistas-Berlin para la manifestación internacional el 8 de marzo del 2021, día internacional de la lucha feminista,


para todas las mujerestransy personas inter, especialmente mujeres* de la clase trabajadora, mujeresrefugiadas, mujeres negras, mujeres* indígenas, mujeres* de color, mujeres* con discapacidades y mujeres* migrantes ilegalizadas

• En el 2020, el presupuesto de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) fue incrementado de 120 a 444 millones de euros, mientras que varios miles de personas morían en las costas de Libia, el Mediterráneo, y el Atlántico en su camino a las Canarias.
• Durante la crisis, el gobierno alemán rescató con millones de euros a grandes corporaciones como Lufthansa – dinero que en parte fue destinado a financiar deportaciones. La industria armamentística alemana sigue beneficiándose exportando armas a las llamadas “zonas de conflicto” (como Yemen o el norte de Siria).
• El pueblo romaní, la minoría más grande de Europa, se enfrenta a la marginación, la gentrificación, el racismo y los genocidios continuos y constantes aún en la actualidad, viviendo en circunstancias inhumanas, como la falta de acceso al agua o a la atención médica y bajo un aumento de la brutalidad policial. Estigmatizades y aislades más aún bajo la situación de pandemia según una supuesta política de “prevención”.
• En la frontera de Croacia, miles de refugiades han estado viviendo desde diciembre pasado sin albergue, sin acceso a agua potable o a atención médica, soportando temperaturas bajo cero. Las autoridades bosnias de la ciudad de Bihac trasladaron a cientos de elles a un antiguo vertedero de basura (basural?). La UE ni siquiera mira lo que ocurre.
• En otoño de 2020, los incendios destruyeron el campamento de migrantes más grande de Grecia, una instalación superpoblada en la isla de Lesbos, dejando a casi 13.000 personas sin refugio. Mientras tanto, las agencias fronterizas europeas y les agentes de policía alemanes están haciendo retroceder a las personas refugiadas hacia aguas turcas mediante deportaciones ilegales conocidas como “pushbacks”.

Estas no son historias de terror, son historias reales de racismo y supremacismo que destruyen el mundo y la vida de las personas a través de agendas imperialistas, colonialistas, neoliberales y extractivistas, así como políticas que encubren los feminicidios, fomentan los embargos económicos, promueven la construcción de fronteras e impulsan las deportaciones. Las mismas políticas que apoyan a Dictadores y premian ocupaciones a través del comercio armamentístico y la guerra.

Nosotras, desde la Alianza de Feministas Internacionalistas, creemos que la autoorganización y la autodefensa son nuestra fuerza en la lucha contra el fascismo, el capitalismo, el racismo y el patriarcado. Nuestra lucha perdura y nos conecta con todo el mundo: juntas, de la mano, hombro a hombro. Porque la lucha de cada hermana* es la lucha de todas nosotras*.
¡Demostremos nuestra determinación y autonomía más allá de las fronteras!
Otro mundo es posible.

¡Sigamos organizadas!
¡Seamos inflexibles!
¡Soñemos en grande!
¡Pongámonos de pie!

Dónde: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Cuándo: lunes, 08.03.2021, 14.00 h

 • ¡Trae tus lemas y tus carteles!
++ Los hombres Cis no están invitados a esta manifestación. Los alentamos a tomar acciones propias para detener la violencia contra las mujeres*.

“8 मार्च 2021 के लिए आह्वान”
महिलाओं के संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

अंतर्राष्ट्रीय नारीवादियों के गठबंधन, बर्लिन (Alliance of Internationalist Feminists – Berlin) की ओर से सभी महिलाओं को: ट्रांस और इंटर व्यक्तियों, ख़ास तौर से ट्रांस महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, विस्थापित महिलाएं, ब्लैक महिलाएं, स्वदेशी महिलाएं और
विकलांगता से ग्रसित महिलाएं
2020 के वर्ष दौरान फ्रंटेक्स बजट को 120 मिलियन यूरो से भी अधिक धनराशी से बढ़ाकर, 444 मिलियन यूरो कर दिया गया जबकि उसी दौरान लिबिया और मेडिटेरेनीयन के तट पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई और कैनरी महाद्वीप के रास्ते में भी सैंकड़ों लोग मरे I
इस संकटकाल में जर्मनी की सरकार लुफ्थांसा जैसे बड़े व्यापार संघों को लाखों यूरो की सहायता दे रही है जिसका प्रयोग लोगों के निर्वासन में किया जाता है I दूसरी ओर, जर्मनी के हथियार उद्योग तथाकथित “संघर्ष क्षेत्रों” में हथियार बेचकर तथा उनके निर्यात से मुनाफा कमा रहे हैं I साथ ही बहुत से क्षेत्रों में, जिनमे यमन एवं उत्तरी सीरिया भी शामिल हैं, ये उद्योग युद्ध तथा मृत्यु को बढ़ावा दे रहे हैं I
रोमानी लोग यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है जिसे काफी समय से हाशिये पर रहते हुए, लगातार जेन्ट्रीफिकेशन, जातिवाद एवं नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है I यूरोप में रोमानी लोगों को अनेक अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है – उदाहरण स्वरूप उन्हें पानी और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं है I साथ ही, उनके प्रति पुलिस की क्रूड़ता भी बढ़ गयी है I रोमानी लोगों को कोरोना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और उन्हें अलग कर दिया जाता है I यूरोप “रोकथाम” के बहाने पूरे-पूरे रोमानी परिवारों की घरों में नज़रबंद कर रही है I क्रोएशिया और यूरोपियन यूनियन की सीमा पर जंगल के पास एक गाँव में हजारों विस्थापित लोग पिछले दिसम्बर से बिना किसी आश्रय / पनाह, बिना पानी व स्वास्थ्य सुविधा के, कड़कती ठण्ड में रह रहे हैं I बोस्निया के अधिकारियों ने बिहाक शहर में सैंकड़ों ऐसे लोगों को पुराने कूड़े के ढेर के पास भेज/ ढकेल दिया है I यूरोपियन यूनियन इस स्थिति की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है I
2020 के पतझड़ (Fall) के दौरान बढ़ती ठंड में, आग के कारण ग्रीस का सबसे बड़ा विस्थापितों का शिविर नष्ट हो गया I लेस्बोस द्वीप पे बसे इस भीड़-भाड़ वाले शिविर के लगभग 13,000 लोग इस तबाही के कारण बेघर हो गए I इसी बीच, यूरोप की सीमावर्ती एजेंसियां तथा पुलिस, विस्थापितों को तुर्की के समुद्र में वापिस धकेल रहे हैं I इस गैर-कानूनी विस्थापन को ‘पुश-बैक’ के नाम से जाना जाता है I
ये घटनाएँ नेटफ्लिक्स के किसी भयानक धारावाहिक का हिस्सा नहीं हैं I ये श्वेत वर्चस्व (वाइट सुप्रीमसी) का परिणाम हैं I
श्वेत वर्चस्व को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, नवउदारवादी और अर्कवाद एजेंडा के माध्यम से विश्व का नाश करने और लोगों की जाने लेने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती I ना ही उन्हें स्त्री हत्या, व्यापर प्रतिरोध, सीमा एवं निर्वासन नीतियों, तानाशाहों और व्यवसायों का हथियारों एवं युद्ध द्वारा समर्थन करने में कोई आपति है I
अंतर्राष्ट्रीय नारीवादियों के गठबंधन के सदस्यों का यह विश्वास है कि फासीवाद, पूँजीवाद, पितृसत्ता और श्वेत वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष करने में आत्म-संगठन और आत्म-रक्षा ही हमारी शक्ति है I हमारा संघर्ष काफी समय से चलता आ रहा है और यह हमें विश्व भर में सम्बन्धों को बनाने में मददगार रहा है I हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, कंधे से कन्धा मिला कर एक साथ खड़े हैं क्यूंकि हर बहन की लड़ाई हम सब की लड़ाई है I आओ हम सीमाओं को लांघते हुए, अपने दृढ़ निश्चय और स्वायतता का प्रदर्शन करें I नई दुनिया बनाना संभव है I

चलो हम सब संगठित हो कर संघर्ष में जुड़ें I
यह निश्चय लें कि हम वर्तमान स्तिथि से समझौता नहीं करेंगे I
बड़े सपने देखने की हिम्मत जुटाएं I
खड़े होकर स्तिथि का सामना करें I

स्थल: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin
समय: Monday, 08.03.2021, 2pm

 • अपने नारे और प्रतीक साथ लायें I
++ सी आई एस पुरुष इस सभा में आमंत्रित नहीं हैं; वे महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए कोई अन्य कार्यवाही कर सकते हैं I

“Nasze życie nasz sprzeciw, przerwij milczenie złam system”
Wezwanie na 8 marca 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Walki Kobiet
od Sojuszu Internacjonalistycznych Feministek – Berlin
do wszystkich kobiet, osób trans i inter, w szczególności kobiet trans, kobiet z klasy robotniczej, uchodźczyń, kobiet czarnych, kobiet rdzennych, kobiet o różnych kolorach skóry, i kobiet* z niepełnosprawnościami

• W 2020 roku budżet agencji Frontex został zwiększony o ponad 120 milionów euro do 444 milionów euro, podczas gdy wiele tysięcy osób zginęło na wybrzeżach Libii i Morza Śródziemnego, a setki zginęły na Atlantyku w drodze na Wyspy Kanaryjskie.
• W czasie tego kryzysu rząd niemiecki ratuje wielkie korporacje, takie jak Lufthansa, milionami euro – pieniędzmi, które idą na finansowanie deportacji. Z drugiej strony, niemiecki przemysł zbrojeniowy czerpie większe zyski niż kiedykolwiek, sprzedając i eksportując broń do tak zwanych “stref konfliktu” i wywołując więcej wojen i śmierci w wielu miejscach, w tym w Jemenie i północnej Syrii.
• Romowie są największą mniejszością w Europie i do dziś borykają się z ciągłą marginalizacją, #gentryfikacją, rasizmem i ludobójstwem. W Europie Romowie spotykają się z nieludzkimi warunkami, takimi jak brak dostępu do wody czy opieki medycznej. Wzrosła również brutalność policji wobec Romów. Romowie są obarczani odpowiedzialnością za Coronę i izolowani. Europa nazywa to “prewencją” i zatrzymuje całe domy pod aresztem.
• W lesie w pobliżu wioski na granicy Chorwacji i Unii Europejskiej tysiące uchodźców żyje od grudnia ubiegłego roku bez dachu nad głową, dostępu do wody i opieki medycznej w minusowych temperaturach. Władze bośniackiego miasta Bihac przeniosły setki z nich na stare wysypisko śmieci. Unia Europejska nawet się temu nie przygląda.
• Jesienią 2020 roku pomimo, że pogoda staje się coraz chłodniejsza, pożary zniszczyły największy obóz dla migrantów w Grecji, przepełniony obiekt na wyspie Lesbos, pozostawiając prawie 13 000 osób bez schronienia. Tymczasem europejskie agencje graniczne i niemiecka policja wypychają uchodźców z powrotem na tureckie wody – nielegalne deportacje znane jako “pushbacks”.
To nie są historie rodem z horroru Netflixa. To się nazywa: Biała Supremacja.
Biała supremacja jest bezwstydna w niszczeniu świata i życia ludzi poprzez imperialistyczne, kolonialne, neoliberalne i ekstraktywistyczne agendy, jak również politykę kobietobójstwa, embarga, politykę graniczną i deportacjyjną, wspieranie dyktatorów i okupacji, handel bronią i wojny.
My, Sojusz Internacjonalistycznych Feministek wierzymy, że samoorganizacja i samoobrona jest naszą siłą w walce z faszyzmem, kapitalizmem, patriarchatem i białą supremacją. Nasza walka toczy się tu od zawsze i łączy nas na całym świecie. Stoimy ręka w rękę, ramię w ramię razem. Ponieważ walka każdej z sióstr* jest walką wszystkich sióstr*. Pokażmy naszą determinację i autonomię ponad granicami. Inny świat jest możliwy.

Bądźmy zorganizowane.
Bądźmy bezkompromisowe.
Miejmy wielkie marzenia.
Powstańmy.

Gdzie: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin
Kiedy: Poniedziałek, 08.03.2021, godz. 14.00

+Przynieś swoje hasła i transparenty!

++Mężczyźni cis nie są zaproszeni, zaleca się im podjęcie innej akcji mającej na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet*.

Jiyana me Berxwedana Me, Bêdengiyê ji holê rabike û sîstemê hilweşîne.
Berlîn- Ji Tifaqa Femînîst a Enternasyonalîst ji bo hemû jinan, transan û kesayetên înter, bi taybetî jî ji jinên trasn, jinên ji çîna karkeran, jinên penaber, jinên reşik, jinên xwecîhî, jinên ji rengên cihêreng, jinên astengdar, banga 8’ê Adara 2021’an a Roja Tekoşîna Jinên Enternasyonal.

• Li peravên Lîbyayê û Behra Spî bi hezaran kes mirin û bi sedan kes jî li ser rêya Gravên Kanarya û Atlantîkê jiyana xwe ji dest dan, di sala 2020’an de budceya Frontexê bi 120 Milyon Euroyî hate zêdekirin û gîhîşte 444 Milyon Euroyî.
• Di dema krîzê de, hukûmeta Elman şirketên weke Lufthansa – ku dersînorkirina mirovan finanse dike- bi milyonan Euroyî ji krîzê rizgar dike. Ji aliyekî din endustiriya çekan a Elman, çekan difroşe ji bo herêmên qaşo ‘’herêmên lê şer heyî’’, çekan îxracî van deveran dike û ji her demê zêdetir qezencê bidest dixe û li Yemen û Bakurê Sûrî jî di navê de li gelek deveran dibe sedemê şer û kuştinên hîn zêdetir.
• Gelê Roman kêmnetewa herî mezin a Ewrûpayê ye û heta îro jî rûbirûyê marjînalkirin, kedî kirin, nijadperestî û qirkirinê ye. Li Ewrûpa Roman rûbirûyê rewşên dijmirovî yên weke avê û negîhîştina dermankirina tibî ne. Herwiha li dijî Romanan şideta polîsan jî zêde bûye. Gelê Roman ji Koronayê berpirsiyar tên girtin û tên tecrîd kirin. Ewrûpa ji bo vê dibêje ‘’pêşî lê girtin’’ û hemû malên wan dike binçavan.
• Li daristana gundekî li Hirvatistanê û Yekîtiya Ewrûpayê bi hezaran penaber di meha Kanûnê ya sala beriya vê, di bin sermaya di bin sifirê de bê cih û war hatine hiştin û nikarin xwe bigîhînin avê û alîkariya tibî. Rayedarên Bosnayî li bajarê Bîhaçê bi sedan koçber birin zibildankeke kevin. Yekîtiya Ewrûpayê vê rewşê naşopîne jî.
• Di payîza 2020’an de hewa sar bû, lê şewatên li grava Mîdîllî bû sedem ku kampa koçberan a herî mezin a Yunanîstanê ku bi hezaran koçberî tê de jiyan dikir tune bibe, nêzî 13 hezar kes bê cih û war man. Di vê navberê de saziyên sînor ên Ewrûpayê, polîsên Elman penaberan neçar dihêlin biçin peravên tirkiyê. ‘’Paşde vegerandin’’ tê wateya bi rengekî dij qanûnî dersînor bikin.

Ev çîrokên filmên tirsê yên Netflîxê nînin. Ji bo vê tê gotin, ‘’Serdestiya Spî’’. Serdestiya Spî li gel rojevên emperyalîst, dagirkerî, neolîberalîst û dagirkeriya xwezayî, bi rêya polîtîkayên kuştina jinan, ambargo, dersînorkirinê, cîhanê û jiyana mirovan tune dike, di ticareta çekan a ji bo dîktatoran û dagirkeriyê û piştgirîkirina şer tu xirabiyekê nabînin.

Em weke Tifaqa Femînîstên Enternasyonalîst, bi hêza xwe ya rêxistinbûna cewherî û parastina cewherî ya li hemberî faşîzmê, kapîtalîzmê, baviksalariyê û serdestiya spî, bawer dikin. Tekoşîna me hîn di serî de me bi vir û bi hemû cîhanê girê dide. Em dest bi dest, mil bi mil disekinin. Ji ber ku şerê her xwîşkekê, şerê hemû xwîşkan e. Em li derveyî sînoran biryardariya xwe û xweseriya xwe nîşan bidin. Cîhaneke din mumkun e.

Em organize bibin,
Tawîzan nedin,
Xeyalên mezin bikin,
Rabin ser piyan.

Cih: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Dem: Duşem, 08-03-2021, 14:00

+Slogan û dovîzên xwe bînin.

++Zilamên Cîs nehatine vexwendin, Em pêşniyar dikin ji bo şideta li dijî jinan rawestînin dikarin karekî din bikin.

«ژیانی ئێمە بەرخوەدانی ئێمەیە، بێدەنگی بشکێنین و سیستەم تێکبشکێنین»
بانگەوازی ٨ی مارس ٢٠٢١
رۆژی جیهانی تێکۆشانی ژنان*
هاوپەیمانی فێمێنیستەکانی ناونەتەوەیی- بەرلین
بۆ هەموو ژنان، ترەنسەکان، و ئینتەرەکان بە تایبەت ژنانی ترەنس، ژنان چینی کارکەر، و ژنان* پەنابەر، ژنان* رەش پێست، ژنان* رەنگین پێست و ژنان* لە کارکەوتوو

• لە ساڵی ٢٠٢٠، بودجەیی ئاژانسی گاردی ساحلی و سنووری ئەورووپا زیاتر لە ١٢٠ میلیۆن یۆڕۆ زیادی کرد و وبە ٤٤٤ میلیۆن یۆڕۆ گەیشت. ئەوە لە کاتیکدایە کە هەزاران کەس لە کەناوارەکانی لیبی و مەدیتەرانە دا خنکان و سەدان کەس لە بەحریەکانی ئەتلەس و لە رێگەی دوورگەکانی قەناری گیانیان لە دەست دا.
• لە کاتی قەیران دا، دەوڵەتی ئەڵمانیا شریکە گەورەکانی وەک لوفتانزایان بە میلیۆنان دۆلار خەڵاس کرد. ئەوە پارەیەک بوو کە قەرار وابوو بۆ گەڕاندنەوەی پەنابەران خەرجی بکەن. لە لایەکی دیکەشەوە سەنعاتەکانی چەک و چۆڵی ئاڵمانی زیاتر لە هەر کات بە هۆی فرۆشتن وناردنی چەک بە ناوچەکانی لە ژێر ناوی ناوچەی دەمەقاڵێ قازانج دەکەن و دەبنە هۆی شەڕ و قوربانی دانی زۆرتر بە تایبەت لە ناوچەکانی یەمەن و سوریە.
• رۆماکان کە بە گەورەترین کەمینەی ئەوروپا هەژمار دەکرێن، بەردەوام و هەتا ئەوڕۆکە پەراوێز خراون، شوێنی نیشتەجێ بوونیان لە دەست داوە و رووبەرووی نیژادپەرەستی و قڕکردن بوونەتەوە. رۆماکان لە ئەوروپا رووبەرووی رەوشێکی دژە مرۆڤی بوونەتەوە وەک نەبوونی ئاو و ئیمکاناتی تەندروستی. تەنانەت وەک ئامرازی بڵاوکردنەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەناوکراون و هەڵاواردە کردنی بە زۆرەملیان بە سەردا سەپاوە. ئەوروپا ئەو هەنگاوە وەک «بەرپەرچدەرەوە» دەناسێنێ و هەموو ماڵەکانی ئەوانیان خستۆتە ژێر کۆنتررۆڵی خۆی.
• هەزاران پەنابەر لە دیسەمبەری ساڵی رابردوو لە جەنگەڵێک لە نیزیک گوندێک لە کرۆواسی و نەتەوە یەکگرتووەکان پەنایان گرتووە بە ئەوەیکە دەستیان بگاتە ئاو یان هەر چەشنە خزمەتگوزارییەکی پزیشکی. بەرپرسانی بۆسنی لە شاری بیهاچ بە سەدان کەسیان لەو پەنابەرانە لە ناوچەکانی کۆنی بن گڵ خستنی زبڵ و زاڵ هێشتۆتەوە و نەتەوە یەکگرتووکان هیچ بەرپرسیارییەتییەکان وە ئەستۆ نەگرتۆ.
• لە پاییزی ٢٠٢٠ سەرەڕای سارد بوونی کەش و هەوا، بە هۆی ئاگر کەوتنەوە گەورەترین چادرگەی پەنابەران لە لسبۆسی یۆنان لە ناو چوو. ئەو چادرگەیە خەڵکێکی یەگجار زۆری تێدا دەژیا و لە ئاکامی ئاگرکەوتنەوەکە ١٣هەزار کەس پەناگاکانی خۆیان لە دەست دا. هاوکاتیش ئاژانسەکانی بەرگری لە سنوورەکانی یەکیەتی ئەوروپا و بەرپرسانی پۆلیسی ئەڵمانیا پەنابەرەکانیان بەرەو ئاوەکانی تورکیە پاڵ پێوە دەنا و دیپۆڕتی نایاساییان پەیڕەو کرد.
• ئەو رووداوەنە زنجیرە درامای ترسهێنەر نین بەڵکوو راستییەکە کە ناوە دەستکرەکانی بەربژێراوی نژادی سپییە. بەربژێراو بوونی سپی لەوە شەڕم نایگرێت کە جیهان و ژیانی مرۆڤەکان بە رێگەی ئەمپەریالیسم، داگیرکەری، نێئۆلیبەرالیسم و هەڵێنجانی سەرچاوە سروشتییەکان لە ناو دەبات و بە ژن کوشتن، گەمارۆی ئابووری، سیاسەتەکانی سنوور و دەرکردنی و پشتیوانی لە دیکتاتۆرەکان و داگیرکردن بە رێگەی بەکارهێنانی بازرگانی چەک و شەڕ درێژەی پێدەدات.
• ئێمە وەک هاوپەیمانی فێمێنیستەکانی ناونەتەوەیی لە سەر ئەوە باوەڕەین کە هێزی ئێمە لە تێکۆشان لە دژی فاشیسم، سەرمایەداری، پیاوسالاری و بەربژێراوی نەژادی سپی، بە واتای خۆ بەڕێکخستن و بەرگریکردن لە خۆمانە. تێکۆشانی ئێمە هەرکات و بەردەوام درێژەی هەبۆ و هەموومان لە سەرانسەری جیهان بەیەکەوە گرێدەدات. ئێمە دەست لە دەستی یەکتر و شان بە شانی یەک لە پەنا یەکتر رادەوەستین چونکە تێکۆشانی هەر خوشکێک * تێکۆشانی هەموو خۆشکانە. وەرن با بە یەکەوە پێداگر و سەربەخۆیی خۆمان لە دەرەوەی سنوورەکان نیشان بدەین. جیهانێکی دیکە مومکینە.

وەرن:
بەرێکخستن بین.
سازش نەکەین.
خەیاڵی گەورە بەخێو بکەین.
سەقامگیر بین.

شوێن: نوێنەرایەتی یەکیەتی ئەورووپا لە ئەڵمانیا Unter den Linden 78, 10117 Berlin
کات: دووشەممە ٨ی مارسی ٢٠٢١، کاژێر ١٤

دروشم و پلاکاردەکانتان لەگەڵ خۆتان بهێنن

پیاوەکانی سیس بانگهێشت نەکراون، پێشنیار دەکرێت کە خۆیان لە بەرنامەیەکی دیکە بۆ راگرتنی توندوتیژی سەر ژنان بەرێکخستن بکەن.

“Hayat bizim, direniş bizim – sessizliği boz, sistemi yık”
8 Mart 2021 Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü için

Enternasyonalist Feministler Birliği-Berlin’den tüm kadınlara, trans ve interkişilere, özellikle trans kadınlara, işçi kadınlara, göçmen kadınlara, siyah kadınlara, yerli kadınlara, renkli kadınlara* ve engelli kadınlara* çağrı

• 2020 yılında, Frontex bütçesi 120 milyon Euro artırılarak 444 milyon Euro olurken, binlerce insan Libya ve Akdeniz kıyılarında ve yüzlercesi Kanarya Adaları’na geçerken Atlas Okyanusu’nda öldü.
• Bu krizde Alman hükümeti Lufthansa gibi büyük şirketleri milyonlarca Euro ile kurtarıyor – bu para sınır dışı etmeleri finanse ediyor. Öbür yandan Alman silah sanayisi sözde ‘çatışmalı bölgelere’ silah satarak ve ihracat yaparak hiçbir zaman bu kadar kâr etmemişti. Bu şekilde Yemen ve Kuzey Suriye dahil birçok yerde daha fazla savaş ve ölüm yaratmaktadır.
• Roman insanlar Avrupa’da en büyük azınlık ve bugüne kadar sürekli olarak marjinalleşme, ırkçılık ve kadın katliamları yaşamaktalar. Avrupa’da Roman insanlar su ve tıbbi bakımdan yoksun kalmakta ve insanlık dışı koşullarda yaşamaktalar. Aynı zamanda bu insanlara yönelik polis şiddeti de artmaktadır. Roman insanlar Korona’dan sorumlu tutulmaktadır ve izolasyona itilmektedirler. Avrupa buna ‘önlem’ diyor ve komple binaları karantinaya alıyor.
• Avrupa ve Hırvatistan sınırındaki bir köye yakın bir ormanda, binlerce göçmen Aralık ayından beri sığınaksız, su ve tıbbi yardım olmadan eksi derecelerde yaşamaktalar. Boşnak şehri olan Bihac’ta Boşnak yetkililer yüzlercesini eski bir çöp toplama alanında barınmaya zorladı. Avrupa Birliği bunu izlemiyor bile.
• 2020 sonbaharında havanın daha da soğuk olduğu bir süreçte çıkan yangınlarda Lesbos Adası’nda tıka basa dolu olan Yunanistan’ın en büyük göçmen kampı yandı. Burası 13 bin insan için barınma yeriydi. Avrupa sınır kuruluşları ve Alman polisi göçmenleri Türkiye deniz sularına geri itmektedir – ‘pushbacks’ olarak bilinen illegal sınır dışı etmeler.

Bunlar Netflix korku şov hikâyeleri değil. Bunun adı: Beyaz üstünlük. Beyaz üstünlük, emperyalist, sömürgeci, neoliberalist ve ekstraktivist gündemler ve aynı zamanda kadın katliamları, ambargo ve sınır dışı etme politikaları, diktatörleri destekleme ve silah ticareti ve savaşlarla dünyayı ve insanların hayatlarını yıkmakta hiç utanmaz.

Bizler, Enternasyonalist Feministler Birliği, öz örgütlenme ve öz savunma ile faşizme, kapitalizme, ataerkillik ve beyaz üstünlüğe karşı mücadele etmekteyiz. Mücadelemiz devam etmektedir ve bizi tüm dünyayla birleştiriyor. El ele, omuz omuza, yan yana durmaktayız. Her bir kız kardeşimizin* mücadelesi tüm kız kardeşlerimizin* mücadelesidir. Kararlılığımızı ve özerkliğimizi sınırların ötesinde gösterelim. Başka bir dünya mümkün.

Örgütlenelim.
Uzlaşmayalım.
Büyük hayaller görelim.
Ayağa kalkalım.

Ne zaman: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Nerede: Pazartesi, 08.03.2021, saat 2’de

+Slogan ve afişlerinizi getiriniz!

++Cis erkekleri davetli değildir, kadına* karşı şiddeti durdurmak için farklı bir eylem yapabilirler.

“நம் வாழ்வுநம் எதிரப் ்பு,அமமதிமற்றும் இவ் ்வமமப்மபதகரத் ்ததறிவவாம்”
2021 மாரச் ் 8 க்கு அழைப்பிதல்
சரவ்ததசபபண்கள்தினதபாராடட்ம் பபரலி் னில் உள்ள சரவ் ததச பபண் ணியவாதிகள் கூட்டணியின் சாரபி் ல் அழனத்துபபண்கள்,டிரான்ஸ்மற்றும்ஊடுபாலினநபரக் ள்,குறிப்பாக திருநங் ழக பபண் கள் , பதாழிலாள வரக் ்க பபண் கள் *, அகதி பபண் கள் *, கருப்பின பபண் கள்,பைங்குடிபபண் கள்,பவள்ழளயர்அல்லாதபபண் கள்மற்றும் ஊனமுற்ற பபண் கழள அழைக்கிதறாம்.
2020 ஆம் ஆண் டில் , ஃபிரான் படக்ஸ் படப் ெட் 120 மில் லியனுக்கும் அதிகமான யூதராவால்444மில்லியன்யூதராவாகஉயரத்்தப்பட்டது,அதததநரத்தில் லிபியாவின் கழரயிலும் மததி் யதழரக் கடலிலும் பல ஆயிரக்கணக்காதனார் இறந்துள்ளனர,் தமலும் தகனரி தீவுகளுக்கு பசல்லும் வழியில்
அடல் ாண் டிக்கில் நூற்றுக்கணக்காதனார் இறந்துள்ளனர.் இந்தபநருக்கடியின்தபாது,பெரம் ன்அரசாங்கம்லுஃப்தான்சாதபான்றபபரிய நிறுவனங் கழள மில் லியன் கணக்கான யூதராக்கள் தந்து பாதுகாத்தது – இது நாடுகடதத் லுக்குதுழணநிற்கும் நிதியாகதிகை்கிறது.மறுபுறம்,பெரம் ன் ஆயுத நிறுவனங் கள் தபாரால் பாதிக்கப்படடி் ருக்கும் இடங் களுக்கு
துப்பாக்கிகழள விற்பதும் ஏற்றுமதி பசய்வதன் மூலமும், தயமன் மற்றும் வடக்குசிரியாஉடப்டபலஇடங்களில்அதிகயுத்ததழ்தயும்மரணத்ழதயும் உருவாக்குவதன் மூலம் வரலாறு காணாத அளவில் லாபம் ஈடடு் கின் றன.
தராமானி மக்கள் ஐதராப்பாவின் மிகப்பபரிய சிறுபான் ழமயினர.் இன் று வழர பதாடரச் சி் யான மற்றும் நிழலயான ஓரங்கட்டப்படுதல், பமன்ழமயாக்கல், இனபவறி மற்றும் இனப்படுபகாழலழய எதிரப் காள் கின் றனர.் ஐதராப்பாவில் , தராமானிய மக்கள் நீர்அல்லதுமருத்துவவசதிஇல்லாதமனிதாபிமானமற்றசூை்நிழலகழள
எதிரப் காள் கின் றனர.் தராமானிய மக்கள் எதிரான காவல் துழற மிருகத்தனமும் அதிகரித்துள்ளது. தராமானிய மக்கள் பகாதரானாவுக்கு பபாறுப்பு கூறப்படடு் தனிழமப்படுத்தப்படுகிறாரக் ள் . ஐதராப்பா இழத “தடுப்பு” என் று அழைககி் றது. ஒடடு் பமாத்த வீடுகழளயும் ழகது பசய் ய கட்டாயப்படுத்துகிறது.
குதராஷியா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன் றியத்தின் எல்ழலயில் உள்ள ஒரு
கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள காடடி் ல் , ஆயிரக்கணக்கான அகதிகள் கடந்த ஆண் டு டிசம்பர்முதல்தங்குமிடம்இல்லாமல்,ழமனஸ் டிகிரிகளில்தண்ணீர்அல்லது
மருத்துவ வசதி இல் லாமல் வாை் ந்து வருகின் றனர.் தபாஸ் னிய நகரமான பிஹாக்கில் உள்ள தபாஸ் னிய அதிகாரிகள் நூற்றுக்கணக்கானவரக் ழள பழைய குப்ழபக்கூடததி் ற்கு
மாற்றினர.் ஐதராப்பிய ஒன் றியம் எட்டிகூட பாரக் ்கவில்ழல.
2020 இழலயுதிர் காலத்தில் வானிழல குளிரச் சி் யழடந்து வருகிறது, ஆனால்
கிதரக்கத்தின் மிகப்பபரிய புலம்பபயரந் ்ததார் முகாழம தீ அழித்துவிட்டது. அதுபலஸ்தபாஸ் தீவில்உள்ளஒருமிகபநரிசலானமுகாம்.கிட்டத்தட்ட13,000
தபருக்கு தங் குமிடம் இல் லாமல் தபாய் விட்டது. இதற் கிழடயில் , ஐதராப்பிய எல் ழல
ஏபென் சிகள் , பெரம் ன் காவல் துழற அதிகாரிகள் ஆகியன அகதிகழள துருக்கிய நீருக்குத்தள்ளுகிறாரக் ள் -இவ்வாறுசடட் விதராதமாகநாடுகடத்தப்படுவது
“புஷ் தபக்” என் று அழைக்கப்படுகிறது.
இழவ பநட்ஃபிக்ஸ் திகில் நிகை்சசி் யின் கழதகள் அல்ல. இதற்கு ஏற்ற பபயர:் பவள்ழளதமலாதிக்கம்.
ஏகாதிபத்திய, காலனித்துவ, புதிய தாராளவாத மற்றும் பிரிதப் தடுத்தல்
நிகை்சசி் நிரல்கள் மற்றும் பபண் பகாழல, தழட, எல்ழல மற்றும் நாடுகடத்தல் பகாள்ழககள்,ஆயுதவரத்்தகம்மற்றும்தபார்மூலம்சரவ்ாதிகாரரக்ழளஆதரிப்பது மற்றும்ஆக்கிரமிப்புகழளஆதரிப்பதன்மூலம்உலகதழ்தயும்மக்களின் வாை்க்ழகழயயும் அழிப்பதில் பவள்ழள தமலாதிக்கத்திற்கு எந்த பவட்கமும்
இல் ழல.
பாசிசம், முதலாளித்துவம், ஆணாதிக்கம் மற்றும் பவள்ழள தமலாதிக்கத்திற்கு
எதிராக தபாராடுவதில் சுய அழமப்பு மற்றும் தற்காப்பு நம் பலம் என்று சரவ்ததசபபண்ணியவாதிகளின்கூட்டணியாகியநாங்கள்நம்புகிதறாம்.நம்
தபாராட்டம் எல்லாஇடங்களிலும் உள்ளது.அதுமடடு் மின்றி,உலகம் முழுவதும் நம்ழமஇழணக்கிறது.நாங்கள்ழகதகாரத்்துநிற்கிதறாம்,ததாதளாடுததாதளாடுஒன்றாக நிற் கிதறாம் . ஏபனன் றால் ஒவ் பவாரு சதகாதரியின் * சண் ழட எல் லா சதகாதரிகளின் *
சண் ழடயும் . எல் ழலகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நமது உறுதிழயயும் சுயாடசி் ழயயும்
காண் பிப்தபாம் . மற்பறாரு உலகம் சாத்தியதம.
ஒன்றுதசரத் வாம்
சமரசம் பசய்யாமல் இருப்தபாம்.
பபரியதாக கனவு காண் தபாம் .
எழுந்துநிற்தபாம்.

எங்தக: in front of European Commission in Germany (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)
எப்தபாது: 2021 மாரச் ் 8 திங்கள், பிற்பகல் 2 மணி

 • உங் கள் தகாஷங் கழளயும் குறியீடு பலழககழளயும் பகாண் டு வாருங் கள் !
  ++சிஸ் ஆண்கள்அழைக்கப்படவில்ழல,பபண்களுக்கு*எதிரானவன்முழறழயத்
தடுக்க மற்பறாரு நடவடிக்ழக எடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக் ள் .

“Наша жизнь, наше сопротивление, нарушим молчание, сломаем систему”.
Приглашение на 8 марта 2021 г.

Международный день борьбы женщин*
от Альянса интернационалистических феминисток – Берлин.
всем женщинам, транс и интерсекс людям, особенно трансженщинам, женщинам из рабочего класса, женщинам-беженкам, черным женщинам, женщинам из коренных народов, женщинам разных расовых и этнических общим, и женщинам* с инвалидностью.

• В 2020 году бюджет Фронтекса был увеличен более чем на 120 млн. евро до 444 млн. евро, в то время как тысячи людей погибли на берегах Ливии и в Средиземном море, а сотни погибли в Атлантическом океане по пути на Канарские острова.
• Во время кризиса, немецкое правительство спасает такие крупные корпорации, как Lufthansa, миллионами евро – деньгами, которые идут на финансирование депортаций. С другой стороны, немецкая оружейная промышленность извлекает большие доходы, продавая и экспортируя оружие в так называемые “зоны конфликтов” в результате чего мы видим еще больше войн и смертей во многих регионах, включая Йемен и Северную Сирию.
• Романский народ является самым большим меньшинством в Европе и до сегодняшнего дня сталкивается с постоянной маргинализацией, джентрификацией, расизмом и геноцидом. В Европе романский народ сталкивается с бесчеловечными условиями, как например отсутствие доступа к воде или медицинской помощи. Также возросла жестокость полиции по отношению к романилюдям. Романский народ привлекается к ответственности за Корону и оказывается в изоляции. Европа называет это “профилактикой” и принуждает целые дома под арест. • В лесу возле деревни на границе Хорватии и Европейского союза, тысячи беженцев с декабря прошлого года живут без крыши над головой, без доступа к воде и медицинской помощи, в минусовых температурах. Боснийские власти в городе Бихач перевезли сотни людей на старую мусорную свалку. Европейский союз даже не наблюдает. • Осенью 2020 года становится холоднее, но пожары уничтожили крупнейший в Греции лагерь для мигрантов – переполненный объект на острове Лесбос, оставив без крова почти 13,000 человек. Тем временем европейские пограничные службы и немецкие полицейские отталкивают беженцев к турецким водам – нелегальные депортации, известные как “отталкивания”. Это не истории ужасов на Нетфликс. Это называется: “Белое превосходство”. Белое превосходство крушит мир и жизни людей посредством империалистических, колониальных, неолиберальных и экстрактивистских программ, а также посредством фемицидов, эмбарго, пограничной и депортационной политики, поддержки диктаторов и оккупаций с помощью торговли оружием и войны. Мы, Альянс интернационалистических феминисток, считаем, что самоорганизация и самозащита – это наша сила в борьбе против фашизма, капитализма, патриархата и белого превосходства. Наша борьба была здесь все это время и объединяет нас по всему миру. Мы стоим вместе, рука об руку, плечом к плечу. Потому что борьба каждой сестры – это борьба всех сестер*. Давайте покажем нашу решимость и автономность, через все границы. Другой мир возможен.

Давайте организуемся.
Давайте будем бескомпромиссны.
Давайте мечтать по крупному.
Давайте встанем.

Где: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Когда: Понедельник, 08.03.2021, 14.00

 • Приносите ваши лозунги и плакаты!
++Цисгендерные мужчины не приглашаются, им рекомендуется предпринять другую акцию, чтобы остановить насилие в отношении женщин*.

“Cuộc sống của chúng ta, sự phản kháng của chúng ta đã phá vỡ sự im lặng, phá vỡ hệ thống”
Lời kêu gọi nhân ngày 8 tháng 3 năm 2021
Ngày Quốc tế Phụ nữ*

của Liên minh các nhà nữ quyền quốc tế – Berlin
cho tất cả phụ nữ, đồng tính, liên giới tính, và đặc biệt là phụ nữ* chuyển giới, phụ nữ* thuộc tầng lớp lao động, phụ nữ* tị nạn, phụ nữ* Da Đen, phụ nữ bản địa, phụ nữ da màu, và phụ nữ* có khuyết tật.

• Năm 2020, ngân sách Frontex đã tăng hơn 120 triệu euro lên 444 triệu euro, trong khi hàng ngàn người chết trên bờ biển Libya và Địa Trung Hải, và hàng trăm người chết ở Đại Tây Dương trên đường đến Quần đảo Canary.
• Trong cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Liên bang đang cứu các tập đoàn lớn như Lufthansa với hàng triệu euro – số tiền đi vào tài trợ trục xuất. Mặt khác, ngành công nghiệp vũ khí của Đức đang được hưởng lợi nhiều hơn bao giờ hết từ việc bán và xuất khẩu vũ khí đến cái gọi là “vùng xung đột” và tạo ra nhiều chiến tranh và cái chết hơn ở nhiều nơi, bao gồm cả ở Yemen và miền bắc Syria.
• Người Roma là nhóm thiểu số lớn nhất ở châu Âu và vẫn phải đối mặt với sự thiệt thòi liên tục và dai dẳng, sự phân biệt chủng tộc và diệt chủng. Ở châu Âu, người Roma phải đối mặt với hoàn cảnh vô nhân đạo, chẳng hạn như không tiếp cận được với nơi có nước hoặc chăm sóc y tế. Sự tàn bạo của cảnh sát đối với người Roma cũng gia tăng. Người Roma phải chịu trách nhiệm về Corona và bị đẩy vào tình trạng cô lập. Châu Âu gọi đó là ‘phòng ngừa’ và buộc toàn bộ ngôi nhà bị phong tỏa.
• Kể từ tháng 12 năm ngoái, hàng ngàn người tị nạn đã sống trong khu rừng gần một ngôi làng ở biên giới giữa Croatia và Liên minh châu Âu, không có nơi trú ẩn, tiếp cận với nước hoặc chăm sóc y tế ở nhiệt độ dưới 0. Chính quyền Bosnia ở thị trấn Bihac của Bosnia đã đưa hàng trăm người trong số họ đến một bãi rác cũ. Liên minh châu Âu thậm chí không để ý đến một lần.
• Vào mùa thu năm 2020, thời tiết sẽ lạnh hơn, nhưng các đám cháy đã phá hủy trại di cư lớn nhất của Hy Lạp, một cơ sở quá đông đúc trên đảo Lesbos, khiến gần 13.000 người không có nơi trú ẩn. Trong khi đó, lính biên phòng châu Âu, cảnh sát Đức đang đẩy người tị nạn trở lại vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ – các vụ trục xuất bất hợp pháp được gọi là “đẩy lùi”.

Đây không phải là những câu chuyện từ một chương trình kinh dị Netflix. Đó là, quyền tối cao của người da trắng.
Chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng là không có sự xấu hổ trong việc hủy hoại thế giới và cuộc sống của người dân thông qua các chương trình chủ nghĩa đế quốc, thực dân, chủ nghĩa tự do mới và chủ nghĩa khai thác bóc lột, cũng như việc giết phụ nữ*, các chính sách cấm vận, biên giới và trục xuất, trong việc hỗ trợ các nhà độc tài, kinh doanh buôn bán vũ khí và chiến tranh.

Chúng tôi, liên minh của các nhà nữ quyền quốc tế, tin rằng tự tổ chức và tự vệ là sức mạnh của chúng tôi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa tư bản, chế độ phụ hệ và quyền tối cao của người da trắng. Cuộc đấu tranh của chúng ta ở đây đã có từ lâu và kết nối chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta nắm tay nhau và cùng nhau kề vai sát cánh. Đối với cuộc đấu tranh của mỗi chị em* là cuộc đấu tranh của tất cả các chị em*. Chúng ta hãy thể hiện quyết tâm và quyền tự chủ của mình để vượt qua biên giới. Một thế giới khác là có thể.
Một thế giới khác là có thể.

Hãy có tổ chức.
Hãy không khoan nhượng.
Hãy ước mơ lớn.
Hãy đứng lên.

Địa điểm: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Ngày và giờ: Thứ Hai, 8 tháng Ba 2021, lúc 14:00 giờ

 • Mang theo khẩu hiệu và biểu hiệu của bạn!
++Đàn ông không được mời, họ nên thực hiện một hành động khác để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ*.

“La nostra vita è resistenza, spezziamo il silenzio, spezziamo il sistema!”
Appello per l’8 marzo 2021

Giornata internazionale di lotta delle donne
dall’Alleanza delle Femministe Internazionaliste – Berlino
A tutte le Donne, alle persone trans, inter-sex, in particolare alle donne trans, alle donne della classe operaia, alle donne rifugiate, alle donne nere, alle donne indigene, alle donne di colore e alle donne disabili.

• Nel 2020, il budget di Frontex, l’Agenzia europea criminale della guardia di frontiera e costiera, è stato aumentato fino a raggiungere 460 milioni di euro, nel frattempo sono morte molte migliaia di persone sulle coste della Libia e nel Mediterraneo, e altre centinaia hanno perso la vita nell’ Oceano Atlantico mentre erano in viaggio verso le isole Canarie.
• Durante l’attuale crisi, il governo tedesco eroga milioni di euro nei confronti di grandi imprese come Lufthansa, soldi che finanziano le deportazioni. Nel frattempo, le industrie di armi tedesche moltiplicano i loro profitti vendendo ed esportando armi nelle cosiddette “Aree di Conflitto”, scatenando guerre e seminando morte in molti posti, tra cui lo Yemen e la Siria del nord.
• I popoli romaní rappresentano la più grande minoranza etnica in Europa e affrontano ancora oggi le conseguenze di emarginazione, #gentrificazione, razzismo e genocidio. In Europa, i romaní sono costretti a vivere in circostanze disumane, tra le quali il mancato accesso all’acqua o alle cure mediche. Anche la brutalità della polizia contro i romaní è aumentata. I romaní sono ritenuti responsabili della diffusione del Coronavirus e sono spinti all’isolamento. L’Europa la chiama “prevenzione” e costringe intere famiglie agli arresti domiciliari.
• Sulla rotta balcanica, migliaia di rifugiati vivono dal dicembre dello scorso anno senza un riparo, senza accesso all’acqua o alle cure mediche a temperature sottozero. Le autorità bosniache della città di Bihac hanno spostato centinaia di loro in una vecchia discarica.
Di fronte a queste condizioni disumane, l’Unione europea chiude gli occhi.
• Nell’autunno 2020 gli incendi hanno distrutto il più grande campo di migranti della Grecia, una struttura sovraffollata sull’isola di Lesbo, Moria, lasciando più di 13.000 persone senza riparo. Nel frattempo, le agenzie di frontiera europee, gli agenti di polizia tedeschi respingono i rifugiati verso le acque turche con deportazioni illegali note come pushback.

Queste storie non sono uno spettacolo horror di Netflix, sono le conseguenze della supremazia bianca.
Questa si manifesta attraverso le agende imperialiste, colonialiste, neoliberiste ed estrattiviste che distruggono l’ecosistema e la vita delle persone, a cui si aggiungono il femminicidio, l’embargo, le politiche di confine e di deportazione, che sostengono i dittatori e le occupazioni con il commercio di armi e la guerra.

Noi, dell’Alleanza delle femministe internazionaliste lottiamo il fascismo, il capitalismo, il patriarcato e la supremazia bianca con l’auto-organizzazione e l’autodifesa. La nostra lotta è sempre stata qui e ora ci stiamo collegando in tutto il mondo. Uniamoci! Mano nella mano, spalla a spalla insieme. Perché la lotta di ogni sorella è la lotta di tutte le sorelle. Mostriamo la nostra determinazione e autonomia oltre le frontiere. Un altro mondo è possibile.

Organizziamoci.
Non accettiamo compromessi.
Sogniamo in grande.
Alziamo la testa.

Dove: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Quando: Lunedì, 08.03.2021, 2pm

+Portate i vostri slogan e cartelli!

++Gli uomini cis non sono invitati, si consiglia loro di intraprendere altri tipi di azione per fermare la violenza contro le donn*.

“Notre vie, notre résistance, briser le silence, briser le système”
Appel pour le 8 mars 2021

Journée Internationale de la Lutte pour les droits des Femmes
de l’Alliance des Féministes Internationalistes – Berlin
à tout.e.s les personnes sexisées, en particulier les personnes trans, inter et non-binaires, de classe ouvrière, réfugié.e.s, noir.e.s, autochtones, de couleur et personnes sexisées en situation d’handicap.

● En 2020, le budget de Frontex a été augmenté de plus de 120 millions d’euros pour atteindre 444 millions d’euros, alors que plusieurs milliers de personnes sont mortes sur les côtes de la Libye et en Méditerranée, et des centaines dans l’Atlantique sur leur chemin vers les îles Canaries.
● Pendant cette crise, le gouvernement allemand sauve de grandes entreprises comme la Lufthansa avec des millions d’euros – de l’argent qui sert à financer les déportations. D’autre part, les industries allemandes de l’armement profitent plus que jamais de la vente et de l’exportation d’armes vers les “zones de conflit” et créent davantage de guerres et de morts dans de nombreux endroits, en particulier au Yémen et en Syrie du Nord.
● Le peuple rom est la plus grande population minoritaire en Europe et est confronté à la marginalisation, à la gentrification, au racisme et au génocide continus et constants jusqu’à aujourd’hui. En Europe, les Roms sont confronté.e.s à des conditions inhumaines, telles que l’absence d’accès à l’eau ou aux soins médicaux. Le chiffre de la brutalité policière à l’encontre des Roms a également augmenté. Le peuple rom est tenu pour responsable du Corona et poussé à l’isolement. L’Europe met des maisons entières en état d’arrestation et appelle cela de la “prévention”.
● Dans la forêt près d’un village à la frontière de la Croatie et de l’Union européenne, des milliers de réfugié.e.s vivent depuis décembre de l’année dernière sans abri, sans accès à l’eau ni aux soins médicaux, par des températures négatives. Les autorités de la ville de Bihac en Bosnie ont déplacé des centaines d’entre elles.eux dans une vieille décharge. L’Union européenne n’y prête même pas attention.
● En automne 2020, le temps se refroidit mais des incendies ont détruit le plus grand camp de migrant.e.s de Grèce, une installation surpeuplée sur l’île de Lesbos, laissant près de 13,000 personnes sans abri. Pendant ce temps, les agences européennes des frontières et la police allemande repoussent les réfugié.e.s vers les eaux turques – des expulsions illégales connues sous le nom de “pushbacks”.

Ce ne sont pas des histoires d’une série d’horreur de Netflix. Cela s’appelle : La suprématie blanche. La suprématie blanche n’a aucune honte à détruire le monde et la vie des individu.e.s par des programmes impérialistes, colonialistes, néolibéraux et extractivistes, ainsi que par des politiques de fémicide, d’embargo, de frontières et de déportation, en soutenant les dictateurs et les occupations par le commerce des armes et la guerre.

Nous, l’Alliance des féministes internationalistes, croyons que l’auto-organisation et l’autodéfense sont notre force dans la lutte contre le fascisme, le capitalisme, le patriarcat et la suprématie blanche. Notre lutte est présente depuis toujours et nous relie au monde entier. Nous nous tenons main dans la main, épaule contre épaule. Parce que le combat de chaque adelphe est le combat de tout.e.s les adelphes. Montrons notre détermination et notre autonomie au-delà des frontières. Un autre monde est possible.

Soyons organisé.e.s.
Soyons intransigeant.e.s.
Rêvons fort.
Levons-nous.

Où : Représentation de la Commission européenne en Allemagne, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

Quand : Lundi, 08.03.2021, 14h

+Apportez vos slogans et vos pancartes !

++Les hommes cis ne sont pas invités à se joindre à notre marche, il leur est conseillé d’entreprendre une autre action pour mettre fin à la violence contre les femmes.

अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस २४ फाल्गनु २०७७ (८ मार्च २०२१) को सन्िर्मच ा आव्हान
नारी संघर्कष ो अन्तराष्ट्रिय दिन ।
नारीवािीहरुको अन्तराष्ट्रिय संजाल, बर्लनष बाट
सम्पर्ू ष नारीहरु, ववशेर्त फरक लैङ्गिक पदहचान भएकाहरु, मदहला मजिरु हरु, मदहला शरर्ार्थीहरु, आदिवासी मदहलाहरु, फरक रङ्िका मदहलाहरु, अशक्त मदहलाहरु, फरक क्षमताका मदहलाहरु ।
यरू ोपेली सीमा तर्था तटरक्षक संस्र्था फ्रन्टेक्सको वजेटमा यरू ो १२ करोडले वद्ृ गि भई झण्डै ४४.५ करोड पिु ते ापनन र्लववयाको तटहरुमा तर्था भमू ध्य सािरमा हजारौंको मत्ृ यु भइरेकको छ भने क्यानरी टापु तफषको यात्रामा सयौंले प्रशान्त महासािरमा ज्यान िमु ाउंिै छन् । यदह समयमा जमनष सरकार भने िेश ननकाला िररएकाहरुलाई ववर्भन्न िेशमा पुरयाउने ननहंमा लफ्ु र्थान्सा जस्ता ठुला ननिमहरु बचाउन करौडौ खचष ििैछ । अको तफष

यमनरउत्तरीर्सररयाकायद्ुिभर्ुममाहनतयारननयाषतिरीजमनष हनतयारननमाषताहरुलेिेरैठाउँमायद्ुिरमत्ृयुर्सजनषािरेरपदहलेभन्िाबढीनाफा
कमाइरहेका छन।्
ष्ट्जप्सीहरु यरू ोपका सवभन्िा ठूला अल्पसंख्यकहरु हुन । तर सदियौं िेखख र्समान्तकरर्, जातीवाि, नरसंहार र उपहास खेप्िै आइरहेका छन् ।
यरू ोपमा ष्ट्जप्सीहरुले वपउने पानी र स्वास््य सेवामा पहंच नपग्ु ने जस्तो अमानववय पररष्ट्स्र्थनत व्यहोरी रहेका छन ् । ष्ट्जप्सीहरु मागर्थ प्रहरीको बवरष ता ु
पनन वढ्िो क्रममा छ । नयनीहरुलाई कोर्भड भाइरसको लागि ष्ट्जम्मेवार ठहरयाई जवरजस्ती एकान्तवास िराइंिै छ । यसलाई “वचाउ” को नाम दिएर र्सङ्िै पररवारलाई नजरवन्ि िररन्छ ।
क्रोएर्सया र यरू ोपेली संघको र्समानामा रहेको िाउं नष्ट्जकको जंिलमा हजारौं शरर्ार्थी ववना आवास, पानी र स्वास््य सेवा ित डडसेम्वर िेखख
माइनस तापक्रममा कठेगिरहेका छन् । वोष्ट्स्नयाको बबहाक सहरबाट नयनीहरुलाई फोहरको र्थप्रु ो मागर्थ िपाइएको छ । यरू ोपेली संघले यो िेखेको
सम्म छैन् ।
सन्२०२०कोवर्ामषाजबजाडोवढ्नर्थार्लसकेकोगर्थयो,िीसकोसवभन्िाठूलोशरर्ार्थीर्शववरमाआिलािीहंिालेस्वोटापमुाशरर्र्लईरहेका ु
१३,०००लेआश्रयिमुाउनपिुे।यसैववचमायरूोपेलीर्समारक्षकहरुरजमनष प्रहरीशरर्ार्थीहरुलाईतकुीकोर्समातफषिैरकाननूीतररकालेिकेल्िै छ।
यो टेर्लर्भजनमा िेखाइने कुनै तसाषउने कायक्रष म होइन । यो त “सेताहरुको सवोच्चता” हो ।
स्वेत वचश्ष ववािीहरुलाई साम्राज्यवािी, उपननवेर्वािी, नवउिारवािी, उिसक्रक्रयतावािका सार्थै भ्रर्ु हत्या, र्समावंिी तर्था अध्यािमन नीनतका सार्थै तानाशाहहरुको समर्थनष यद्ु ि र हनतयारको व्यापार माफषत माननसहरु र सम्पर्ू ष ववश्व समाप्त िनष कुनै लाजै छैन ।
हामी अन्तराष्ट्रिय नारीवािीहरुको संजाल, फांसीवाि, पंजू ीवाि, वपतसृ त्ता र स्वेत वचश्ष वता ववरुद्ि आत्मरक्षा र दृढ इच्छा शष्ट्क्त माफष त लड्न सक्नेमा ववश्वस्त छौं ।
हाम्रो संघर्ष यहां पदहलै िेखखनै छ र यसले हामीलाई संसार भररकाहरुसंि जोड्िै छ । हामी हातेमालो ििै र कुमसंि कुम जोड्िै डटेका छौं ।
क्रकनकी एकजना मदहलाको संघर्ष सवै मदहलाको यद्ु ि हो । हाम्रो दृढ संकल्प र स्वायत्तता र्समा वादहर समेत पिु ोस । यसबाट मात्र अको ववश्व

संभव छ ।
संगदित बनौं ।
सम्झौता नगरौं ।
स्वप्न िर्शी बनौं ।
संमयममत बनौं ।

स्थान : in front of European Commission in Germany (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)
ममतत र समय : २४ फागनु २०७७ (८ मार्च २०२१) दिउंसो २ बजे ।

नारा लेखखएका प्लेकाडहष रु ल्याउनहु ोस ।

नोट : परुु र्हरुलाई आमन्त्रर् िररएको छैन् । नतनीहरुलाई मदहला ववरुद्ि हुने दहसं ा रोक्ने वैकष्ट्ल्पक काम िनष सल्लाह दिइन्छ ।

“Nossa vida, nossa resistência, quebrar o silêncio, quebrar o sistema”
Chamada para 8 de março de 2021

Dia Internacional da Luta da Mulher
da Aliança das Feministas Internacionalistas – Berlim
a todas as mulheres, trans e interpessoas, especialmente mulheres trans, mulheres da classe trabalhadora, mulheres* refugiadas, mulheres* negras, mulheres* indígenas, mulheres* of color e mulheres* portadoras de deficiencia.

• Em 2020, o orçamento da Frontex foi aumentado em mais de 120 milhões de euros, para 444 milhões de euros, enquanto muitos milhares morreram nas costas da Líbia e no Mediterrâneo, e centenas morreram no Atlântico a caminho das Ilhas Canárias.
• Durante esta crise, o governo alemão coloca em grandes empresas como a Lufthansa milhões de euros – dinheiro que vai para o financiamento das deportações. Por outro lado, a indústria de armas alemãs lucra mais do que nunca com a venda e exportação de armas para as chamadas “zonas de conflito”, criando mais guerra e morte em muitos lugares, incluindo o Iêmen e o norte da Síria.
• O povo roma é a maior minoria da Europa e enfrenta uma contínua e constante marginalização, #gentrificação, racismo e genocídio até hoje. Na Europa, o povo roma é confrontado com circunstâncias desumanas, como o não acesso à água ou a assistência médica. Também a brutalidade policial contra essa população tem aumentado. O povo roma está sendo responsabilizado pelo contagio com covid-19 e empurrado para o isolamento. Europa chama isto de “prevenção” e obriga familias inteiras a ficarem presas.
• Na floresta próxima a uma aldeia na fronteira da Croácia e da União Européia, milhares de pessoas refugiadas vivem desde dezembro do ano passado sem abrigo, sem acesso à água ou assistência médica em temperaturas abaixo de zero. As autoridades bósnias na cidade de Bihac mudaram centenas destas pessoas para um velho lixão. A União Européia não está nem mesmo observando.
• No outono de 2020 a temperatura caiu bastante e incêndios destruíram o maior campo de migrantes da Grécia, uma instalação superlotada na ilha de Lesbos, deixando quase 13.000 pessoas sem abrigo. Enquanto isso, agências européias de fronteira e policiais alemães estão empurrando os refugiados para as águas turcas – deportações ilegais conhecidas como “empurrões”.

Estas não são histórias de um show de horror Netflix. Isto é chamado de supremacia branca.
A supremacia branca não tem vergonha de destruir o mundo e as vidas das pessoas através das agendas imperialista, colonialista, neoliberal e extrativista, bem como das políticas de femicídio, embargo, fronteira e deportação, apoiando ditadores e ocupações com o comércio de armas e a guerra.

Nós, a Aliança das Feministas internacionalistas acreditamos que a auto-organização e a autodefesa são nossa força na luta contra o fascismo, o capitalismo, o patriarcado e a supremacia branca. Nossa luta sempre esteve aqui e está nos conectando ao redor do mundo inteiro. Estamos de mãos dadas, ombro a ombro, juntas. Porque a luta de cada irmã é a luta de todas as irmãs*. Vamos mostrar nossa determinação e autonomia além das fronteiras. Outro mundo é possível.

Vamos ser organizadas*.
Vamos ser intransigentes.
Sonhemos em grande.
Vamos nos levantar.

Onde: Em frente à Representação da Comissão Européia na Alemanha (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)

Quando: Segunda-feira, 08.03.2021, 14:00

+Tragam suas frases e cartazes!
++Os homens cis não são convidados, eles são aconselhados a tomar outra ação para acabar com a violência
contra as mulheres*.

Aufruf zu Women in Exile Aktion am 8.3.21 in Cottbus

von Women in Exile & Friends

Am 7. April 2019 verschwand unsere Schwester Rita Ojunge. Rita lebte mit ihren Kindern in einem Lager in Hohenleipisch, Brandenburg. Ritas Familie wollte wissen, was passiert war. Die Geflüchteten, die in dem Lager leben, forderten Gerechtigkeit für Rita und die Schließung des Lagers. Das Lager ist in einem sehr schlechten Zustand und absolut isoliert, umgeben von einem Wald

Die Polizei ließ viel Zeit vergehen, bevor sie Rita suchten. Erst zwei Monate nachdem Rita verschwunden war, begann die Polizei nach ihr zu suchen. Sie fanden die Überreste ihrer Leiche nur 200m vom Lager entfernt im Wald. Die rassistischen Verschleppungen in den Ermittlungen gehen weiter.

Jetzt, zwei Jahre nach Ritas Ermordung, könnte die Staatsanwaltschaft ihren Fall einstellen und das Lager in Hohenleipisch ist immer noch nicht abgeschafft.

Deshalb laden Women in Exile & Friends am 8. März, dem internationalen Frauentag, zu unserer antirassistischen und feministischen Demo in Cottbus ein. Der Treffpunkt wird am Cottbus Hauptbahnhof Nordseite um 10h sein.

Lasst uns Rita Ojunge gedenken und möge sie in vollkommenem Frieden und Kraft ruhen!

Lasst uns alle weiterhin Gerechtigkeit, die Fortsetzung der Ermittlungen und die Abschaffung aller Lager fordern!

Wir brauchen eine angemessene Prävention, Strafverfolgung und Sanktionierung von Feminiziden. Das Leben geflüchteter Frauen zählt!

Lasst uns zusammenkommen, viele sein und uns gegenseitig unterstützen!

Rettungsschiff Sea-Watch 4 ist frei – 363 Gerettete an Bord der Sea-Watch 3 warten auf sicheren Hafen

Italienische Behörden hatten das Rettungsschiff Sea-Watch 4 nach einer Hafenstaatkontrolle am 19.09.2020 unter fadenscheinigen Gründen festgesetzt. Am heutigen Dienstag hat das  Verwaltungsgericht in Palermo die Festsetzung der Sea-Watch 4 vorläufig aufgehoben. Das Rettungsschiff Sea-Watch 3 wartet derweil mit 363 Geretteten an Bord vor Sizilien weiter auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Als Gründe für die…

Der Beitrag Rettungsschiff Sea-Watch 4 ist frei – 363 Gerettete an Bord der Sea-Watch 3 warten auf sicheren Hafen erschien zuerst auf Sea-Watch e.V..

Solidarität gegen die geplante Abschiebung von Afitap Demir in die Türkei

Als Karawane-Flüchtlingsfrauenbewegung sind wir entsetzt und wütend darüber, dass das Land Hessen Afitap Demir ihrer Freiheit beraubt hat und sie in die Türkei abschieben will.

Die Kurdin lebt seit 1985 – seit 35 Jahren – in Deutschland. Sie floh als junge Frau vor der türkischen Militärdiktatur und baute sich in Deutschland ein neues Leben und eine Familie auf. Sie hat einen behinderten Sohn, um den sie sich bis zu ihrer Inhaftierung gekümmert hat – jetzt ist sie in Darmstadt in Abschiebehaft und soll mit 60 Jahren in das Land zurückgeschickt werden, aus dem sie als Mitte 20jährige floh.

Afitap Demir hat in Deutschland durch ihren Ex-Ehemann Gewalt erfahren. Sie hat sich dagegen gewehrt und dabei selbst gegen Gesetze verstoßen. So wie viele andere Frauen in Deutschland sah sie für sich wohl keine andere Möglichkeit, sich gegen die Gewalt ihres Ex-Mannes zu wehren.

Doch ganz gleich, was sie getan und gegen welche Gesetze sie verstoßen hat: Sie gehört in dieses Land; hier ist ihr Zuhause und hier sind ihre Kinder, die ebenfalls gegen die Abschiebung ihrer Mutter kämpfen.

Als Karawane-Frauen verurteilen wir:

 • Die Trennung von Afitap Demir von den hier lebenden mittlerweile erwachsenen Kindern.
 • Die Trennung von Afitap Demir von ihrem behinderten Sohn, der sie braucht und deshalb sich im Protest befindet.
 • Die Abschiebung von Afitap Demir in ein Land, das sie nicht mehr als ihres emfpindet und wo sie nicht sein will.
 • Die Art und Weise, wie der der deutsche Staat und das Land Hessen mit Opfern von Gewalt umgehen.
 • Die bevorstehende Abschiebung von Afitap Demir und die durch die Inhaftierung und Abschiebeandrohung ihr zugefügten Leiden.

Es ist ferner erstaunlich, dass einerseits immer wieder die Femizide in der Türkei und die Rechtlosigkeit der Frauen dort thematisiert werden, aber gleichzeitig wird die Lebenssituation von Frauen dort ausgeblendet, wenn es um Abschiebungen geht. Dieses heuchlerische Spiel erleben wir genauso bei politischen Flüchtlingen aus verschiedensten Ländern Afrikas oder Asiens, bei Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Afghanistan, Irak, Nigeria, Sudan …

Wir Karawane-Frauen stehen in Solidarität mit Afitap Demir, mit ihrer Familie und ihren FreundInnen. Wir rufen alle Frauen und Frauenvereine, -organisationen und -gemeinschaften auf, ihre Solidarität mit Afitap Demir zu bekunden und sich gegen die geplante Abschiebung zu stellen. Wenige Tage vor dem Internationalen Kampftag der Frauen, sehen wir es als unsere Pflicht, uns an die Seite von Afitap und allen anderen Frauen zu stellen, die von Gewalt, Abschiebung oder der Trennung von ihren Familien betroffen sind.

Solidarisch bleiben wir miteinander im Kampf für unsere Würde und Freiheit verbunden.

KARAWANE Flüchtlingsfrauenbewegung

Weitere Infos: https://www.fr.de/rhein-main/darmstadt/darmstadt-kritik-an-geplanter-abschiebung-von-mutter-waechst-90223922.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1614621183
https://www.fr.de/rhein-main/darmstadt/darmstadt-mutter-behindertem-abschiebehaft-tuerkei-demo-90217509.html

Sea-Watch 3 rettet 363 Menschen innerhalb von 3 Tagen aus Seenot

Das am 19. Februar in seine erste Mission nach über siebenmonatiger Zwangspause ausgelaufene Rettungsschiff Sea-Watch 3 konnte in fünf verschiedenen Rettungsaktionen 363 Menschen aus Seenot retten. In einem sechsten Einsatz konnte die Crew ein weiteres Boot mit etwa 90 Menschen stabilisieren, bis die italienische Küstenwache eintraf. Ein sicherer Hafen in Europa wird dem Schiff und…

Der Beitrag Sea-Watch 3 rettet 363 Menschen innerhalb von 3 Tagen aus Seenot erschien zuerst auf Sea-Watch e.V..